22 Responses

 1. Nirvana
  Nirvana at | | Reply

  Interessant, de auteurswet als nieuwe religie?

  (Later meer hierover.)

 2. marina
  marina at | | Reply

  Op deze manier geinterpreteerd, past de auteurswet zo in het rijtje ‘belachelijkste wetten’ dat gisteren op p. 4 van de Volkskrant stond. Sterkte Cinner, ik hoop dat het tot iets goeds leidt.

 3. Redstar
  Redstar at | | Reply

  Ook ik besteed er vandaag nog wat aandacht aan, maar mij gaat het meer over het intellectuele eigendom van ontwikkelde software en Internet apps. (er zijn mensen die beweren dat je het dan maar niet op Internet moet gebruiken, maar in mijn ogen is dat een onjuiste strekking. Juist door het gebruik op Internet zal dit klanten opleveren)

  Het vreemde in deze discussie is wel dat als je een andere mening hebt dan het gros van de webloggers, je bijna afgefakkeld wordt door sommigen….

 4. Marti
  Marti at | | Reply

  Jeetje, ik moest even flink bijlezen, ben een tijdje weggeweest uit weblogland en dit is volkomen aan me voorbij gegaan …

  “Een gat in de markt. Kortom: een concept voor geld.” Ik denk dat je de spijker op zijn kop slaat. Tuurlijk, het ís niet echt netjes om een heel artikel over te nemen, maar je deed het met bronvermelding. Het is niet dat je geld probeerde te verdienen met andermans werk, of het probeerde te presenteren als je eigen werk. Het heeft de schrijfster in elk geval geen cent gekost.

  Een boete is — in mijn ogen — in dit soort gevallen om de geleden schade te vergoeden. Daar is hier geen sprake van. Karin kan dan nog zo hard roepen dat het geld naar het goede doel & het gebit van haar kat gaat, maar dat is niet het hele verhaal. Een belangrijk deel gaat gewoon naar een bedrijf, is voor mensen die er dik geld mee willen verdienen. Dat heeft dus helemaal niks met “terugbetalen” te maken!

  Nee, hier krijg ik een heel naar gevoel bij …

 5. Jolie
  Jolie at | | Reply

  @Redstar, echt, waar fakkelt men elkaar dan af…? (Serieuze vraag….)

  @Redstar, volgens mij hebben de meeste mensen uiteindelijk hetzelfde doel voor ogen hebben als ……Cozzmoss: eerlijk verdienen aan EIGEN werk.

  Alleen ontbreekt het Fair Use-beginsel in de huidige wet, waardoor de huidige wet om “uitholling” vraagt. Ik bedoel: wil je Non-profit en Educatieve organisaties toestaan een werk te gebruiken voor Puur Non-profit en Educatieve doeleinden, dan moet je afwijken van de formele wet: dan moet je met de hand over het hart strijken.

  Formeel dan. Omdat de formele wet dit formeel niet toestaat 😉

  Een wet die zo in elkaar zit, is niet te handhaven. Dat zie je ook met de fietslichtjes gebeuren, op dit moment. (Die moeten op fiets gemonteerd zitten, maar “mogen” in sommige provincies ook op mouw e.d.) Terecht ontstaat daarover ophef: de techniek en de maatschappelijke ontwikkelingen hebben de wet ingehaald.

  Als je de wet dan niet aanpast, begeef je je in een schemergebied. Dan ontstaan er excessen.

  Dat is waarover mijns inziens deze discussie gaat. En uiteindelijk heeft iedereen, ook Cozzmoss, baat bij heldere wetgeving. Jij en ik willen niet dat anderen ons werk gebruiken om geld mee te verdienen.

  En volgens precies datzelfde gevoel, zou ik niet willen dat Cozzmoss mijn gederfde honorarium (50%+aftrek van Alle Kosten) opstrijkt.

  Persoonlijk denk ik dat ELKE blogger CoZZmoss zou *prijzen* wanneer zij werk had gemaakt van door kranten, tijdschriften, commerciele partijen kopieren van teksten / afbeeldingen / software enz. En wanneer ze voor dat werk een fatsoenlijk honorarium zou vragen, iets van 20-40% zoals de No-cure-no-pay-advocaten doen.

  Maargoed, dat is mijn mening hoor, daar mag een ander uiteraard anders over denken 😉

 6. Redstar
  Redstar at | | Reply

  @ Jolie, Ook ik wil duidelijkheid hierover . Natuurlijk. Ik wil mijn werk beschermd zien, en dat is vrij normaal neem ik aan. Wil ik iets gratis doen, dan is dat altijd nog mijn eigen keus, maar wil ik betaald zien voor bepaald werk is dat vrij logisch. De wet is wat software betreft duidelijk, maar ook weer niet. Dat komt omdat dit een aanvulling op de bestaande wet is, maar in principe ben ik eigenaar van door mezelf gemaakt werken(voor een behoorlijk lange periode) en mijn eigenwerk wordt door de belastingdienst voorzien van een stempel, en dat ligt hier in de kast.

  Cozzmoss is een organisatie die 50 % van de inkomsten opstrijkt,en dit lijkt mij ook meer op een voortvloeisel uit de doorgeslagen graaicultuur. Toch vind ik dat Bloggers best in staat moeten zijn zelf teksten te schrijven. Ook al schrijf je over een gebeurtenis die in de pers belicht wordt, zolang je het zelf schrijft heb je nergens geen last van..

 7. Redstar
  Redstar at | | Reply

  Ps. Ik heb het heir uitdrukkelijk over software en Internet Apps..

 8. Petra
  Petra at | | Reply

  We lijken voorlopig niet echt uitgepraat te raken over dit item. Google maar eens op Cozzmoss, dat is de beste manier om alle postings in beeld te krijgen (paginaatje of 8 nu)

 9. CiNNeR
  CiNNeR at | | Reply

  @Nirvana: of als oude religie in een maatschappij die om andesoortige maatregelen vraagt ..

  @Marina: dat stuk in de Volkskrant heb ik niet gezien maar zo voel ik het wel inmiddels.

  @Redstar: vind ik een heel ander verhaal vanwege de aard van het werk en wat je zegt, daar kan heel anders gebruik van gemaakt worden. Dit soort artikelen zijn feitelijk vrij beschikbaar maar tegelijk afgeschermd door een verouderde wet die zo niets zinnigs oplevert daar waar dat bij software applicaties niet opgaat.

  Dat affakkelen is vervelend ja. Misschien moet je dat maar zien als fenomeen wat er bij hoort als je je hoofd boven het maaiveld uit steekt.

  Overigens ben ik het met het tweede comment niet geheel eens. Stel dat ik het artikel niet had overgenomen maar in eigen woorden had weergegeven. Dan had ik een interview vertekend om iets te kunnen weergeven wat vrijelijk te lezen is. Dan heeft het herschrijven eigenlijk enkel doel anders dan aanpassen aan een verouderde wet, wat in mijn ogen een vrij onzinnige bezigheid is.

  @Jolie: hear hear!

  @Petra: ja ik google dagelijks een rondje maar heb het opgegeven overal te reageren 🙂 Het is wel goed om te zien dat het bezig houdt en er velen zijn die de auteurswet aangepast willen zien. Item voor de politiek ..

 10. CiNNeR
  CiNNeR at | | Reply

  @Marti: velen kregen er een naar gevoel bij en denk dat ook velen allang in dezelfde valkuil gelopen zijn.

 11. Petra
  Petra at | | Reply

  Ergens (ik weet niet meer waar) las ik deze zin:

  “Is recht nog wel recht als het niet meer als recht ervaren wordt?”

 12. René van Gellekom
  René van Gellekom at | | Reply

  Ach misschien heeft men wel de( verouderde) wet aan zijn kant, maar dan is er ook nog zoiets als fatsoen. Naar ik heb begrepen is er zonder aankondiging een rekening gestuurd. Ik wens te betwijfelen of een rechter(als je het had laten voorkomen bij een rechter) wel de redelijkheid van die factuur aan de eisers zou toekennen. Een aankondiging vooraf was misschien fatsoenlijk geweest

  Zelf heb ik iets soortgelijks meegemaakt en mij niet laten intimideren. Ik heb een briefje gestuurd dat ik de foto(in dit geval) zou verwijderen en als men geld wilde zien men mij maar moet aanmanen en en eventueel naar een rechtbank laten komen.
  Ik heb nooit meer iets vernomen.

 13. HKH
  HKH at | | Reply

  Allicht is dat de oplossing René.

 14. Nirvana
  Nirvana at | | Reply

  @Cinner: Staat en religie zijn gescheiden in Nederland. In ieder geval in principe. Het predicaat heilig heeft daarmee betrekking op een ander domein, namelijk dat van de religie.

  Strafbaar is niet hetzelfde als crimineel. Mensen die 135 km/h rijden op een snelweg zijn strafbaar. Dat is een overtreding, maar geen misdaad.

  Het mooie aan het gebruik van het woord heilig in deze context is het overdrevene dat eruit spreekt.

  Wat jij hebt gedaan is wellicht aardig vergelijkbaar met 135 km/h rijden op een snelweg. Dat mag niet, maar er is geen aanleiding om dat wat je gedaan hebt te criminaliseren.

  Daarbij spelen ook nog bepaalde omstandigheden een rol die zaken verzachten. Een simpele waarschuwing met het verzoek om de tekst te verwijderen was mijns inziens zowel redelijker geweest als beschaafder. Het is namelijk mogelijk om de volledig wet aan je zijde te hebben, maar toch moreel verkeerd te zitten.

  Het lijkt me bovendien verkeerd om Cozzmoss als rechter te laten fungeren in deze kwestie. Dit heeft me maken met de eigen financiële belangen van die organisatie. Een rechter die er financieel bij gebaat is om mensen te veroordelen, is niet geloofwaardig. Bovendien hebben mensen recht op verdediging. Advocaten verdedigen niet de eventueel laakbare daad, maar de mens.

 15. CiNNeR
  CiNNeR at | | Reply

  @Rene: Hoewel ik het niet zal weten, vermoed ik dat dit bedrijf wel verder was gegaan. En een rechter houdt geen rekening met fatsoen, hoogstens zal daar een opmerking over gemaakt worden. Ik had wel kunnen denken ‘ik laat me niet intimideren’ maar dat is nogal een risico met een vooruitzicht op eventueel bijkomende kosten. Nou kreeg ik daar snel hulp voor aangeboden maar heb ik gekozen voor mijn gezondheid.

  Ben het met je eens dat het verder weinig fatsoenlijk is gegaan maar het mag wel op die manier.

  @Nirvana: zoals ik bij Karin de Mik heb geschreven, zie ik het eerder als fors beboet worden voor een kapot fietslicht. Inderdaad heb ik bewust de overdrijving gekozen omdat ik daar ook tegen aan loop, het is alsof het een zeer ernstig feit is maar terug in context geplaatst klinkt het mij in elk geval absurd in de oren. Om wat je zelf al aangeeft, een waarschuwing was in deze behoorlijk afdoende geweest. Maar ook omdat ik er een vreemde ontwikkeling in blijf zien. Heb je gevoelsmatig niet ook het idee dat er een vreemde ongelijkheid aan het optreden is wat betreft nieuws en internet?

  Hoewel een advocaat de mens had verdedigd, kan hij niet om de wet heen die hier als gat in de markt gebruikt wordt. Het had ver gedragen moeten worden om er een nuttige uitspraak over te krijgen.

 16. frans54
  frans54 at | | Reply

  Ik ben wegens ziekenhuisbezoek en logeerpartij van mijn moeder bijna een week niet langs geweest. Mooi te lezen dat het opgelost is en dat je van zoveel kanten steun hebt ervaren. Hoewel ik met de manier waarop het opgelost is niet helemaal gelukkig ben is het voor jou denk ik de goede oplossing, hopelijk heeft een ander die door dit bureau benaderd wordt wel een rechtsbijstandverzekering en en de energie om het eens tot het einde uit te vechten.

 17. CiNNeR
  CiNNeR at | | Reply

  Vooral dat laatste denk ik, het is geen prettige aangelegenheid. Ik hoop met je mee.

 18. Nirvana
  Nirvana at | | Reply

  @Cinner: Dat vreemde beperkt zich niet tot internet, dat is mijn gevoel erbij.

 19. Nirvana
  Nirvana at | | Reply

  Deze link/lezing kan misschien iets toevoegen aan de discussie:

  http://lessig.org/blog/2007/11/my_ted_talk_is_up.html

  De lezing van Lawrence Lessig gaat over auteursrecht, creativiteit, communicatie en de mogelijkheden van de nieuwe (internet)technologie.

 20. Pascal
  Pascal at | | Reply

  Het gaat me niet meer zozeer om de schending van het auteursrecht, maar om de ethiek in deze zaak. In hoeverre heb jij met het citeren van het gewraakte artikel schade aangericht aan de schrijfster? Niet, lijkt me. Je hebt zelfs reclame voor haar gemaakt. Het is maar hoe je het bekijkt. En die virtuele premiejagers van Cozzmoss, dat zijn verachtelijke mensen die uit zijn op geld. Laag bij de grond, vind ik het.

 21. Renald
  Renald at | | Reply

  CozzMoss zoeken op Google levert snel soortgelijke resultaten, meeste gebasseerd op artikel 10 van de Wet op Auteursrecht. Stel nu dat de tekst via je computer is binnengekomen, is er volgens mij slechts sprake van downloaden. Volgens mij is downloaden niet verboden. Kun je datgene wat digitaal is nog binnen terminologie van geschriften plaatsen zoals omschreven in artikel 10 deze wet?
  Ik hoop dat er snel een partij is die deze misbruik van wetgeving aan de orde kan stellen. Want machtsmiddelmisbruik zoals CozzMoss over loggend Nederland hanteert is alles behalve sierlijk.

 22. CiNNeR
  CiNNeR at | | Reply

  @Nirvana: heb het net zitten kijken en vond het erg interessant (en goed gebracht). gevoelsmatig hoort dit hier erg in thuis ook.

  @Pascal: ben ik met je eens maar zal een dunne lijn die moeilijk valt vast te leggen. Je kan ook denken dat ik geen reclame maakte maar mensen weg hield bij het verhaal, waardoor zij reclame inkomsten mis kan lopen (dat lijkt hier niet bepaald het geval maar als advocaat van de duivel even ..)

  @Renald: daar zit wel een punt, als het hier geplaatst was vanwege een abonnement op een RSS-feed, ligt het dacht ik al weer anders, hetzelfde als bij deeplinking waardoor het verhaal in een frame terecht komt.

  Inmiddels is de NING groep Legaal en Eerlijk Bloggen opgericht (zie banner in menu), hopelijk kan deze groep het onderwerp aan de orde krijgen.

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply