15 Responses

 1. ctje
  ctje at | | Reply

  wauwwww als ze niet overal op bezuinigen was verkoop op mp niet nodig.

 2. ctje
  ctje at | | Reply

  eigenljk heb je over die oude spullen al belasting betaald. Immers ze zijn gekocht van inkomen waar al eerder belasting over betaald is. Verkoop je je spullen omdat je wat nieuws wil dan betaal je er voor de tweede x belasting over……..of euhhh zie ik dat verkeerd…..

 3. desiree
  desiree at | | Reply

  Ronduit belachelijk! Ik zie wel bedrijfjes via marktplaats verkopen, die zullen aan regelgeving moeten voldoen, maar om een ouwe tafel of stoel/bank of jas te verkopen moeten ze niet gaan lopen zeuren, als ik dat naar de stort zou brengen of naar Leger des Heils dan kan ik het ook niet opgeven als inkomstenderving… Daar gaat het recycling idee.
  En soms koop je wel eens iets mis, te klein of te groot, wat je dan doorverkoopt op marktplaats wat maar zelden winst oplevert… als je het al kwijtraakt opnieuw. Belastingdienst gaat echt niet achter particulier aan die zijn oude keukenzeiltje verkoopt lijkt me. Dus die samenwerking gaat alleen maar om grote verdieners op dat soort verkoopplaatsen.
  Mijn broek zakt weer eens af om dit soort berichten van UWV en dergelijke (nee ik verkoop hem nog niet op marktplaats!)

 4. HenK
  HenK at | | Reply

  En wat dacht je van “klusjes”…
  “Maar hoe zit het als u tijdens uw uitkering af en toe een klusje doet? Betaald of onbetaald? Ook dat telt als werk. Wij moeten weten wat voor werk u doet, voor hoeveel uur en wat uw eventuele inkomsten zijn. Ook als dat werk buiten kantooruren is, bijvoorbeeld ’s avonds of in het weekend. Zo kunnen wij bepalen of het soort werk, de gewerkte uren of de inkomsten gevolgen hebben voor uw uitkering.”

  Ook hier kun je heel ver mee gaan…
  Zelfs de geranium, waar je achter moet gaan zitten, mag je geen water geven zonder het te melden.
  Misschien dat iedere uitkeringsgerechtigde die iets verkoopt (hoe klein ook) het moet gaan melden en daarnaast ook een opgave gaan doen van alles wat op een klusje lijkt.
  Kijken hoe lang het duurt voordat dan de boel vastloopt… 😉

 5. Frans54
  Frans54 at | | Reply

  De clou zit in het woord “verdiend”. Dat is dus na aftrek van kosten en daar kun je volgens mij ook de aankoopprijs minus een redelijke afschrijving toe rekenen. Zolang je er niet echt een handeltje van maakt kan je mijns inziens dan ook weinig gebeuren.

  Vergoeding voor reiskosten naar het ziekehuis wordt feitelijk al als inkomen gezien: je moet die vergoeding in mindering brengen op het bedrag dat je voor reiskosten af kunt trekken, je aftrekpost wordt dus lager en daarmee je belastbaar inkomen hoger.

 6. Frans54
  Frans54 at | | Reply

  Poteeto potaato: er van uitgaande dat de vergoeding nooit hoger zal zijn dan de aftrekpost hoeft de belastingdienst het niet zo nodig eerst als bijtelling op te nemen. Als je niet aan de drempel komt veranderd er niets, kom je wel aan de drempel dan wordt je aftrekpost lager (of misschien juist door die vergoeding weer lager dan de drempel en dus uiteindelijk nul), wordt je belastbaar inkomen dus hoger dan zonder vergoeding en betaal je dus over het bedrag van de vergoeding in feite gewoon inkomstenbelasting.

 7. Liesan
  Liesan at | | Reply

  Wat een dwaze manier van formuleren (dat hoop ik dan toch, hoe kun je mensen verbieden om hun zolder op te ruimen).

  Maar nog afgezien daarvan; ik lees het artikeltje en klik op beide links die worden gegeven voor meer gedetailleerde informatie; helemaal niets, alleen ‘meer werken’ of ‘meer verdienen’ komen aan bod maar geen woord hierover.

  Stel je voor zeg! duidelijke informatie op een toegankelijke manier beschikbaar stellen, het idee alleen al!

 8. Liesan
  Liesan at | | Reply

  Om nog even terug te komen, dit gaat over de bijstand wat zou moeten betekenen dat ze voor wao/wia/wajong juist coulanter zouden (moeten) zijn


  Datum uitspraak: 15-03-2011
  Datum publicatie: 18-03-2011
  Rechtsgebied: Bijstandszaken
  Soort procedure: Hoger beroep
  Inhoudsindicatie: Intrekking bijstandsuitkering. Inkomsten uit de handel op in mobiele telefoons. Het is voor de toepassing van de WWB niet verboden om goederen via internet te verkopen, mits daarvan melding wordt gemaakt aan het bijstandverlenend orgaan indien daarmee inkomsten worden gegenereerd.

  De opbrengst van het incidenteel verkopen van privé-goederen, al dan niet via internet, wordt in het algemeen niet als inkomen aangemerkt, zodat daarvan in beginsel geen mededeling behoeft te worden gedaan.

  De wijze waarop appellant mobiele telefoons koopt en weer verkoopt via internet duidt op incidentele aan- en verkoop van mobiele telefoons voor privé-gebruik. Het College heeft niet aannemelijk gemaakt dat appellant zijn wettelijke inlichtingenverplichting heeft geschonden. Vernietiging bestreden besluit wegens ondeugdelijke grondslag.

 9. Dick
  Dick at | | Reply

  Ja als ik nu dagelijks 1 telefoon verkoop en verdien er € 20,00 aan en doe dat 5 keer per week voor hobby ?

  Als ik voor mijn beide buren 1 deur verf, dus 2 totaal, maar ik weiger het geld maar krijg het toch en constateer dat men dat in de brievenbus gedaan heeft, elk € 25,00 dus samen 50,00

  Heb ik € 150,00…..

  Ik verdien wekelijks € 100,00 aan telefoons voor hobby..ben ik dan handelaar….
  Het zijn hele oude telefoons geen smartphones etc…nee echt de eerste toestellen maar werken prima.

  Wat betekent ter beoordeling door UWV?
  Hier treed groot willekeur op want……
  Wie verteld mij niet dat Pietje van UWV anders oordeelt dan Jantje van UWV.

 10. CiNNeR
  CiNNeR at | | Reply

  @Dick: Als je eenmalig een deur verft voor de buren en je krijgt daar iets voor, zou ik het ook niet zien als een inkomen. Maar als je elke week geld verdient aan de verkoop van telefoons, is dat wel een inkomen natuurlijk. Dat het een hobby is, wil alleen zeggen dat je van je hobby je werk hebt gemaakt. De willekeur zie ik daarin niet zo, elke medewerker van het UWV houdt zich aan die regels.

  Ik vind het wat anders als mensen hun eigen spullen voor een prikje verkopen. Dan gaat het tenslotte om spullen die je zelf eerst hebt gekocht en waarbij verkoop minder oplevert dan het heeft gekost. Maar dan denk ik nog steeds aan wekelijks verkoop van spullen maar incidenteel iets verkopen omdat je het toch de deur uit doet.

 11. van berlicum
  van berlicum at | | Reply

  oei,ik heb gehoort dat bij verdienen mag,ja wandt dat doen ministers uit denhaag ook als ze in de ww zitten,eerst de ww rit uit zitten en dan een zwart baantje bij de overheid uit zoeken ,best slim .

 12. jan met de korte achternaam.
  jan met de korte achternaam. at | | Reply

  dood lijntje zeker… maar gedoe nog steeds hot. het idee is, zo wordt verteld: als je 10 auto’s per jaar verkoopt, dan ben je een handelaar… als je je verzameling speltjes een voor een verkoopt dus ook… belachelijke vergelijking…

  of, je hebt geen cent te makke, geen buffer om de eerste klap op te vangen, toch zou je bij aanvang van een uitkering 5700.00 mogen bezitten…,. dan nog is het niet toegestaan om je eigen… EIGEN BEZIT te verkopen… zelfs niet om te voorkomen dat je in het rood beland… want alles is verkopen. nederland draaft hierin erg ver door… verkopen is toebedeelt aan de rijke die een baan hebben… wij armen moeten verplicht de hand ophouden… zelf redzaamheid wordt bestraft met een boete.

  reken maar niet dat die mensen achter het loket je ook maar 1 steek verder helpen. regels zijn regels..

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply