Vond dit merkwaardige artikel in mijn mailbox vandaag, afkomstig uit de volkskrant.

AMSTERDAM – Volledig arbeidsongeschikten die jonger zijn dan 55 jaar moeten vanaf februari verplicht meewerken aan hun terugkeer op de arbeidsmarkt. Het gaat om een groep van 250- tot 350 duizend WAO’ers. Volgende maand begint een project dat deze volledig arbeidsongeschikten weer aan het werk moet helpen.  (…)
Het uitvoeringsinstituut roept de komende jaren bijna alle volledig arbeidsongeschikten op die jonger zijn dan 55 jaar en niet langer dan negen jaar een uitkering ontvangen. Zij moeten in het gesprek aangeven hoe zij hun toekomst zien en welk werk zij denken te kunnen doen. De oproep voor een gesprek is niet vrijblijvend, benadrukt Joustra. Ook zijn de WAO’ers verplicht ondersteuning van een reïntegratiebedrijf te accepteren.
In februari krijgen de eerste drie groepen van vijfhonderd WAO’ers in Maastricht, Hengelo en Alkmaar een uitnodiging van het uitvoeringsinstituut.De oproep geldt niet voor zelfstandigen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering WAZ en jonggehandicapten met een Wajong-uitkering.
Eind september ontvingen bijna 800 duizend mensen een WAO-uitkering. Van de ongeveer 300 duizend mensen met een gedeeltelijke uitkering heeft het merendeel werk. De resterende half miljoen arbeidsongeschikten is de groep waarop het UWV zich nu richt.
Het uitvoeringsinstituut wil ook beginnen met het doorverwijzen van
arbeidsongeschikten die in principe tot pensionering een uitkering
ontvangen. Werknemers die sinds 2001 in de WW of WAO terechtkomen worden direct doorverwezen naar een bemiddelingsbedrijf.(meer)

Merkwaardig omdat ik onder de indruk was dat iemand volledig werd afgekeurd omdat diegene volledig arbeidsongeschikt is, wat zoveel betekend als dat die persoon vanwege beperkingen niet kan werken. Wordt je dan ook nog niet doorgestuurd naar een reintegratiebureau, betekend dat dat ze je voorlopig ook niet richting werk denken te kunnen helpen. Vanaf februari zou het dan zo zijn dat je weggestuurd wordt door de arbeidsdeskundige en vervolgens terug moet komen bij een bemiddelingsbureau?