Vandaag kreeg ik via de mailinglist dit opvolgende artikel over volledig arbeidsongeschikten die een baan moeten zoeken:

Eerste WAO’ers leveren plan in

DEN HAAG – De uitkeringsinstantie UWV verwacht deze maand ongeveer tienduizend verslagen van volledig arbeidsongeschikten die zelf moeten aangeven hoe ze weer aan het werk willen komen. Over het hele jaar worden dat er circa 118.000. Als dat niet goed gebeurt, raken ze hun recht op inkomen kwijt. Per 1 april 2002 is de Wet Poortwachter ingegaan.Werknemers die ziek zijn geworden, moeten negen maanden na hun ziekte een verslag inleveren over hun pogingen weer aan het werk te komen.

Op 1 januari was het zover voor de eerste groep. In totaal gaat het om een groep van naar schatting tussen de 250.000 en 350.000 mensen die jonger dan 55 jaar zijn en niet langer dan negen jaar een uitkering hebben. Volgende maand begint een project dat een deel van deze mensen weer aan de slag moet helpen, meldde T. Joustra van UWV (uitkeerder van onder meer WW en WAO). “We hebben afdelingen geformeerd om de rapportage te beoordelen. Als die niet kloppen, is dat een probleem van de werknemer, de werkgever en andere partijen. We gaan de regels niet versoepel”, aldus Joustra. Wanneer het verslag niet klopt of wanneer de inspanningen onvoldoende blijken te zijn, verliest de arbeidsongeschikte na een jaar verzuim zijn recht op uitkering. (Eindhovens Dagblad, 6 januari 2003)

Dit artikel kan niet verwarrender. Zo te zien gaat het om werknemers die in het eerste jaar van de ZW (ziektewet) terechtkomen. Maar de groep mensen wordt continue aangeduidt als ‘WAOers’ Kan iemand Joustra vertellen dat er een verschil zit tussen ziektewet en WAO! Of is er een wet ingevoerd waar niemand vanaf weet .. Je weet maar nooit met dit demissionaire kabinet!