Gisteren plaatste ik een artikel over WAOers die weer aan het werk moeten. Dat schepte wat verwarring of het nu WAO of ZW betrof. Hier een artikel wat voor enige opheldering kan zorgen.

DEN HAAG – Ruim 10.000 langdurig zieken moeten deze maand een plan inleveren waarin ze schetsen hoe ze weer terug aan het werk kunnen gaan
Als ze dat niet doen, verliezen ze hun uitkering.
De 100 procent-zieken, die afstevenen op een wao-uitkering, moeten samen
met hun werkgever en andere instanties aangeven hoe ze weer aan de slag
denken te komen. Over het hele jaar worden het er circa 118.000 , zo verwacht de uitkeringsinstantie UWV (die gaat over de uitvoering van wao en ww).
Per 1 april 2002 is de Wet Poortwachter van kracht geworden. Werknemers
die ziek zijn geworden, moeten negen maanden na hun ziek melding een
verslag inleveren over hun pogingen om weer aan het werk te komen. Op 1
januari was het voor een eerste groep zover , aldus T. Joustra van de
UWV . UWV heeft afdelingen geformeerd om de rapportages en plannen te
beoordelen. Als die niet kloppen, is dat een probleem van de werknemer,
de werkgever en andere partijen. UWV gaat de regels niet versoepelen . Als het verslag niet klopt of wanneer de inspanningen onvoldoende blijken te zijn, verliest de zieke na een jaar zijn recht op inkomen. Ook kan het betekenen dat de werkgever het loon langer moet doorbetalen.

Daarnaast start UWV met een project om de circa 250.000 tot 350.000
mensen die jonger zijn dan 55 jaar en minder dan negen jaar een
uitkering hebben aan een baan te helpen. In februari moeten in de
regio’s Maastricht, Hengelo en Alkmaar 1500 mensen weer terug worden
begeleid naar een baan.
Met de resultaten verwacht de uitkeringsinstantie inzicht te krijgen in
hoeverre mensen met een wao-uitkering nog mogelijkheden hebben op de
arbeidsmarkt.
Degenen waarvan zonder meer duidelijk is dat ze gezien de medische
beperkingen geen mogelijkheden hebben tot werkhervatting, worden niet
opgeroepen. Datzelfde geldt voor mensen met een volledige wao die ouder zijn dan 55 en langer dan tien jaar die uitkering hebben. De ervaring leert dat de
kansen op reïntegratie afnemen naarmate men ouder is en langer wao
heeft. Tot nu toe was de reïntegratie vooral gericht op mensen die kort
een wao- of ww-uitkering ontvangen. Deze mensen worden begeleid door
veertig reïntegratiebedrijven.

UWV verzorgt de uitkering voor ruim 1,2 miljoen uitkeringsgerechtigden (Utrechts Nieuwsblad)