PvdA-lijsttrekker Wouter Bos is voorstander van een coördinerend minister
voor chronisch zieken- en gehandicaptenbeleid. Hij zei dit afgelopen zaterdag tijdens een verkiezingsbezoek aan Emmen en Groningen. Hij legde het verkiezingsbezoek af met Jan Troost, voorzitter van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad). De PvdA-lijsttrekker had Troost uitgenodigd een dag mee te gaan op verkiezingsbezoek.

De CG-Raad juicht het idee toe van een aparte minister voor het
chronisch-zieken- en gehandicaptenbeleid. Vanzelfsprekend houdt de CG-Raad vast aan het principe dat de overheid zoveel mogelijk integraal beleid moet maken. Bij alle wetten en regelingen moeten de belangen van mensen met een handicap of chronische ziekte direct worden meegenomen. Tot op heden gebeurt dit echter in onvoldoende mate. Dit wordt duidelijk wanneer men de ‘prestaties’ van de overheid in het toegankelijk maken van het openbaar vervoer in Nederland bekijkt. Daarom is een coördinerend minister zeer gewenst. Hij of zij zou een goede aanjager kunnen zijn van een integraal (of inclusief) beleid, dat eindelijk een effectief beleid zal zijn.

Op de website van de PvdA wordt het voorstel voor een coördinerend minister toegelicht in het ‘Manifest Gehandicapten‘ van deze partij.

Het idee is om de coordinatie van chronisch zieken en gehandicaptenbeleid onder een bestaande minister te schuiven, bv de minister verantwoordelijk voor ouderenbeleid. Ergens blijf ik het gevoel houden dit dit eerder een verkiezingsstunt is, wat geen vervolg zal krijgen. Maar misschien ben ik te cynisch.