Dit riep herinneringen op: Internethelpdesk Wel wat geduld uitoefenen, duurt even voor het filmpje start. Eerlijk gejat van 5ub5onic