Vreemde ontwikkeling. Vorig jaar betaalde ik niets af aan mijn lening omdat mijn inkomen te laag was. Nu val ik volledig in de WAO, is mijn inkomen flink gezakt maar moet ik 20 euro per maand gaan betalen. Ra ra hoe kan dat?

De regelingen van de IB-groep blijken een wassen neus.  Men kan ervoor kiezen de partner niet mee te rekenen in een draagkrachtmeting. Er zou dus enkel naar mijn inkomen gekeken worden. Voor niets gaat de zon op, het betekend tevens dat voor elk jaar dat de partner niet meegerekend wordt, er een jaar afbetaling bij komt. In plaats van vijftien jaar kan dat dan op dertig jaar afbetalen komen.

Zo gezegd zo gedaan, vanaf dit jaar moet ik mijn partner opgeven maar laat ik hem niet meerekenen in de draagkrachtmeting. Maar.. hoewel ze de partner niet direct meetellen, gebeurd dit wel indirect! De redenering is: “uw heeft een partner dus genereert u een extra inkomen. Daar rekenen  we een standaard extra bedrag voor en daarom moet u nu wel betalen en vorig jaar niet”. En bedankt!

IB-groep bleek al eerder een wassen neus toen ze aangaven een vrijstellingsregeling te hebben voor chronisch zieken. Ik ben chronisch ziek maar werd daarvoor afgewezen want ‘die regeling is eigenlijk alleen bedoeld voor mensen in coma met een slechte prognose en mensen die dusdanig gehandicapt zijn dat ze onder voogdij staan van een kliniek’.

Goh coulant hoor, al die geweldige regelingen!