Sinds kort is er een Sire spotje op tv die aangeeft ‘Kinderen hebben het druk, van wie zouden ze dát nou hebben hebben?’  Het spotje is bedoeld om ouders bewust te maken van het feit dat kinderen een erg druk bestaan krijgen en hun kindertijd wel eens volledig voorbij kunnen rennen. En om ze bewust te maken van hun eigen soms drukke bestaan.

Persoonlijk vind ik het een erg goed spotje. Buiten dat mensen zichzelf nogal voorbij rennen (getuige het enorme aantal burnouts) denk ik ook dat kinderen opgroeien met het idee dat alles moet kunnen en dat zij alles moeten kunnen.

In het Parool lees ik vandaag dat kinderen het juist prettig vinden om het zo druk mogelijk te hebben. Juist kinderen die het niet zo druk hebben zouden graag een vollere agenda hebben. En : “Sire zou zich daarom niet moeten richten op de jongeren die het druk hebben, maar op de groepen die weinig buiten de deur doen en ontevreden zijn, aldus Crok.”

Denk dat het Parool de spot niet geheel begrepen heeft …