Amerikaanse wetenschappers hebben met een hersenscan bij proefpersonen godservaringen geregistreerd en gelokaliseerd. Recent onderzoek wees uit dat bij de meeste mensen religieuze en mystieke ervaringen in het laboratorium opgewekt kunnen worden door elektromagnetische stimulatie van bepaalde hersendelen. De wetenschappelijke resultaten kunnen op verschillende manieren verklaard worden.

Het Oostenrijks katholieke tijdschrift “Kirche in” citeert Michael Persinger, neuroloog aan de Canadese Laurentian University: “God bestaat ergens tussen de slaapkwabben”. Hij denkt dat het stimuleren van de temporaalkwab, het hersengebied ter hoogte van de slaapkwab, mystieke ervaringen teweegbrengt. Als gevolg van de evolutionaire ontwikkeling van de hersenen leidde het ontstaan van ons bewustzijn ook tot het besef van de eigen sterfelijkheid. De temporaalkwab zou volgens Persinger mystieke ervaringen opwekken om zo onze doodsangst te doen afnemen.

Heeft God onze geest geschapen of schept onze geest God? (verder)

Mooie vraag ..