DEN HAAG – Het ministerie van Verkeer en Waterstaat draait niet langer om de hete brij heen: de Betuweroute is verliesgevend. Het beheer van de lijn kost zelfs nog meer dan verwacht. Volgens een ruwe schatting moet de belastingbetaler jaarlijks 15 tot 25 miljoen euro ophoesten, zodat de goederenlijn van de Rotterdamse haven naar het Duitse Roergebied kan worden onderhouden.(verder)

Let wel, dat is als hij klaar is. Daarvoor hebben we er al vele miljoenen ingepompt om de lijn uberhaupt te verwezenlijken. Ja ja, financieringstekort he?