De kabinetsformatie schiet niet bepaald op. Sterker, men lijkt zich te gaan gedragen als waren ze pubers die het niet eens raken over de inhoud van een gestencilde schoolkrant. Als je het AD moet geloven tenminste. “Bij ons had iedereen tenminste zijn stukken gelezen” (PvdA). “Wij worden bedolven onder allerlei aanvullende verzoeken van de PvdA om informatie. Zo komen we geen stap verder” (CDA)  Tja, als je het al niet eens kan worden over hoe je moet formeren, hoe moet je het dan eens worden over een nieuw zorgstelsel of een bezuinigsbeleid van 14,5 miljard?

Gelukkig lijken beide partijen over een ding al overeenstemming bereikt te hebben: “Het enige waar de onderhandelaars het in grote lijnen wel over eens lijken, is het voorwoord van een eventueel regeerakkoord.

Dat zal dan wel een heel erg algemeen voorwoord geworden zijn!