Er is geen schandaal of iedereen heeft er wel iets over te zeggen. Maar dit vond ik toch wel een sterk staaltje. Psychologen die de gehele psyche van de Prinses ontleed hebben voordat wij met onze ogen hebben kunnen knipperen. Uit het AD:

,,Prachtige entertainment”, noemt klinisch psycholoog Jan Verhulst de uitzending. ,,Maar voor Margarita en haar man kan het gevaarlijk zijn. Ze worden door de media onder druk gezet. Ze kunnen nu niet meer terug. Dat kan escaleren. Ze kunnen zelfs zo vastlopen dat het leidt tot een wanhoopsdaad. Ze kunnen niet meer zeggen: ‘Zo hebben we het niet bedoeld’.”

De psycholoog herkent duidelijk de frustratie van het echtpaar over de tegenwerking die zij menen te krijgen. ,,En een gevoel kun je niet hard maken.” Toch noemt Verhulst Margarita niet paranoïde. ,,Ze is fanatiek. Dat de media haar nu belachelijk maken, zal haar fanatisme stimuleren. Dat kán doorgroeien naar paranoia met de daarbij horende waanbeelden, maar ik denk niet dat het zover komt.”

Psychiater Rigo van Meer ziet wel degelijk paranoïde trekjes. De uitzending van Nova bevestigt het beeld dat Van Meer al van de prinses had op basis van de publicaties. ,,Voor mij is zij hierdoor ongeloofwaardiger geworden.”

De beschuldigingen van de dochter van Irene waren ‘vaag en ongrijpbaar’, zegt Van Meer. ,,Als ik iemand beschuldig, kom ik met een feit. Ik heb van haar geen feiten gehoord.” De prinses had volgens Van Meer geen enkele zelfreflectie. ,,Ze zei niet wat ze zelf fout had gedaan. De beschuldiging van het afluisteren was opvallend, omdat ze zelf opnames maakte van gesprekken.”

Verhulst en Van Meer hebben beiden medelijden met Margarita. ,,Het is een tragische dame”, zegt Verhulst. ,,Er zit een hoop narigheid, verdriet en frustratie achter.” Van Meer noemt de prinses ‘aandoenlijk’. ,,Zij lijdt hier geweldig onder. Dat wekt wel sympathie.”

Knap he? Ze heeft nog nooit bij deze heren op de bank gelegen maar op basis van publicaties weten ze toch maar mooi een heleboel.

Ik weet precies hoe Eminem in elkaar steekt 😉 Nee, ik heb hem nooit ontmoet, maar ik ken hem wel hoor!