Krijg ik net dit bericht:

Prijsverhoging @Home Breedband (2e bericht)

Geachte @Home Breedband abonnee,

U heeft van ons het bericht ontvangen over de prijsverhoging van uw abonnement per 1 april 2003. In de Algemene Voorwaarden hebben wij met u afgesproken u over prijsverhogingen 1 maand voor de ingang van de prijsverhoging te informeren. Een groot aantal van onze abonnees heeft dit bericht niet tijdig ontvangen. Wij erkennen onze tekortkoming in dezen en hebben daarom besloten de prijsverhoging in te laten gaan per 10 april 2003.

Vanwege de geautomatiseerde incasso van het abonnementsgeld wordt in april een bedrag van 47,95 EURO in rekening gebracht. Op de factuur van mei wordt 1 EURO gecrediteerd (1/3 deel van de verhoging van 3 EURO).

Wij vertrouwen erop u hiermee volgens afspraak te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

@Home Kabelinternet

Nou zakt mijn broek helemaal af. het gaat toch zeker om een hele maand van te voren, dus zou de prijsverhoging in moeten gaan per 1 mei. Ik kan toch zeker ook niet zeggen ‘ik zeg mijn abonnement op, vanaf nu over dertig dagen ben ik er dus vanaf’?!!