De uiterst mysterieuze ziekte die zware, soms dodelijke longontsteking veroorzaakt, komt dichterbij.

[edit]omdat ik in 2007 beboet ben wegens auteursrechtschending voor een te uitgebreid citaat, heb ik deze posting voor de zekerheid rigoreus ingekort[/edit]

(bron: AD)