Een maandje terug was er in het nieuws nogal wat te doen over reintegratie van werkelozen en arbeidsgehandicapten. Mensen zouden massaal worden opgeroepen, iedereen zou wel kunnen werken.

Vrijwel meteen daarna bleek de werkeloosheid gestaag te stijgen en het aantal vacatures gelijk te blijven. Zeker voor het reintegreren van arbeidsongeschikten zal dat geen beste ontwikkeling zijn.

Nu las ik ook nog het volgende bericht in het Algemeen Dagblad:

Alleen kansrijke werklozen bemiddeld

Alleen werklozen die een grote kans maken op een baan krijgen een reïntegratietraject aangeboden. Nu al selecteren sommige reïntegratiebedrijven cliënten ‘aan de poort’. Gemeenten en Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) kunnen het werk aan die bedrijven niet goed uitbesteden omdat ze er te weinig kennis voor in huis hebben.

Dat blijkt uit twee onderzoeken die in opdracht van het Platform Arbeidsmarktbeleid Rijnmond gehouden zijn onder 42 gemeenten in de Rijnmond en een aantal reïntegratiebedrijven. Vorig jaar bepaalde het Rijk dat de UWV alleen nog een traject voor reïntegratie zou betalen als er een baan uit voortvloeide van tenminste zes maanden. Dat legt het risico bij de bedrijven, zo zeggen zij in het onderzoek, en daarom zullen zij alleen nog cliënten aannemen die ook echt een goede kans maken op een baan.

Tegelijkertijd verschillen de regels per gemeente. De ene gemeente neemt genoegen met een werkplek bij de sociale werkvoorziening, en de andere niet. Veel kleinere gemeenten hebben onvoldoende kennis in huis om een (goed) reïntegratiebedrijf te vinden. Ze nemen daardoor hun toevlucht tot een bedrijf dat ze al kennen, en frustreren zo de door de overheid beoogde marktwerking.

Kortom: dat reintegreren is een grote puinzooi ..