Iemand vandaag Breekijzer gezien? Zeer interessant en herkenbaar. Voor degenen die het niet gezien hebben:

Anne van Beloois uit Hoogvliet moest een carrière in de muziek vaarwel zeggen als gevolg van het chronisch vermoeidheidssyndroom ME.

Ze onderging jarenlang diverse therapieën, echter zonder resultaat. Anne ligt nu al sinds 1999 in bed en zelfs een simpel boodschapje is niet meer mogelijk. Een ligrolstoel zou haar de mogelijkheid bieden weer deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer, maar Voorzieningen Gehandicapten Rotterdam denkt daar anders over. Omdat ME niet objectief aantoonbaar is, voorziet de wet niet in de verstrekking van een ligrolstoel. Gevolg is dat Anne al jaren geen kapper of tandarts meer heeft kunnen bezoeken, en zelfs haar uitkering dreigt te worden stopgezet omdat ze niet in staat is haar legitimatiebewijs te verlengen.

Omdat de artsen van de WVG weigeren Anne thuis te onderzoeken, nam Breekijzer zelf het voortouw en stuurde een internist langs die tot opmerkelijke bevindingen kwam.

Albert Huisman uit Druten heeft fybromialgie, ook wel bekend als weke delen-reuma. Als gevolg hiervan heeft hij voortdurend pijn in zijn rug, nek en benen en is chronisch vermoeid. Albert belandde reeds op zijn 21e in de WAO, maar wist op eigen kracht weer middelen van bestaan op te bouwen, totdat hij begin 2000 niet meer in staat was om te werken. De artsen van UWV/Gak zijn echter door de Rijksoverheid met een duidelijke opdracht op pas gestuurd: geen nieuwe instroom in de WAO! Albert werd geschikt bevonden om te werken, terwijl voor het onderkennen van fybromialgie specialistische kennis is vereist. Albert vroeg dan ook om een second opinion, maar die werd geweigerd. Breekijzer kreeg UWV/Gak zover om hem opnieuw te onderzoeken en droeg informatie aan van de specialisten bij uitstek. Volgens UWV/Gak levert dat echter geen nieuwe gezichtpunten op omdat fybromialgie nu eenmaal niet is erkend, en dus bestaat het niet.

Anita Stoer uit Lichtenvoorde werd in mei 1996 van achteren aangereden, met als gevolg een whiplash. Na diverse therapieën was ze medisch ‘uitbehandeld’ en haar lichamelijke klachten werden als psychisch afgedaan. Anita belandde in een rolstoel en lag bijna twee jaar in bed, totdat ze in contact kwam met de Amerikaanse arts dr. Alfred O. Bonati. Hij opereert patiënten middels endoscopische lasertherapie en behaalt hiermee verbluffende resultaten. Ook in het geval van Anita geschiedde een wonder: ze werd in een rolstoel de kliniek binnengereden en kwam lopend van de operatietafel. Zorgverzekeraar Amicon gelooft echter niet in wonderen en weigert de kosten van 100.000 euro te vergoeden omdat de behandeling ‘experimenteel’ zou zijn. Breekijzer verdiepte zich in de wereld van whiplash, jicht en hernia en registreerde opmerkelijke resultaten in het buitenland. Vervolgens werden deze aan het College voor Zorgverzekeringen voorgelegd, met als gevolg dat de behandelmethode mogelijk alsnog door verzekeraars zal worden vergoed.

Zien was een stuk indrukwekkender …