Kreeg net dit bericht doorgestuurd van 5ub5onic. Wat een absurditeit om een beetje illegaal copieren te stoppen!

De muziekindustrie overweegt ‘virus’-programma’s in te zetten om computers te saboteren waarop illegale muziek wordt gedownload. De werking van de virus-programma’s varieert van het tijdelijk ‘bevriezen’ van een computersysteem tot het wissen van illegale muziekbestanden op de harde schijf van een computer.

De virus-programma’s zijn de nieuwste poging om muziek-piraterij, die de muziekindustrie naar eigen zeggen ruim vier miljard dollar per jaar kost, terug te dringen, aldus The New York Times. Volgens de Amerikaanse krant zijn enkele van de vijf grote platenmaatschappijen – Universal, Sony, EMI, Bertelsmann en Warner – betrokken bij de virus-plannen.

De muziekindustrie geeft geen ruchtbaarheid aan de ontwikkeling van de virus-programma’s, omdat onduidelijk is in hoeverre het is toegestaan de virussen in te zetten. Zo brengt het meest onschuldige software-programma pc-bezitters die illegale muziek van een site willen downloaden, automatisch en ongevraagd naar een site met legale muziekbestanden. ,,In Nederland is daar weinig jurisprudentie over, het is eigenlijk een verwarrend en loshangend zootje”, zegt Joris van Wijk die op dit onderwerp afstudeert aan het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam. ,,Het is niet duidelijk wat wel en niet mag. Internet is een wereldwijd systeem, maar de meeste rechtsstelsels zijn nationaal: daar ligt een deel van het probleem. Het ene land kan wel zeggen: het mag niet, het andere land zegt: het mag wel. Dus doet iedereen maar. Er geldt het recht van de sterkste. De platenmaatschappijen zeggen met hun virus-programma: wij vinden dat het illegaal is, dus gaan we er tegenin.”

Een ander virus-programma ‘bevriest’ computersystemen tijdelijk – van enkele minuten tot uren – waarbij niet opgeslagen gegevens op de computer verloren gaan. ,,Dat is aantasting van jouw eigendom: een onrechtmatige daad in Nederland, en dat geldt voor vrijwel alle landen”, zegt Van Wijk. ,,Er wordt schade toegebracht aan jouw eigendom, want het wordt tijdelijk buiten werking gesteld en er kunnen data verloren gaan.” Maar ook hier geldt meestal het recht van de sterkste. Een mooi voorbeeld daarvan is het uitbrengen van cd’s die zijn beveiligd tegen kopiëren, zegt Van Wijk. ,,In Nederland heb je als consument het recht een kopie te maken voor eigen gebruik volgens artikel 16 van de Auteurswet. Maar de platenmaatschappijen vinden: het is illegaal, dus brengen we beveiligde cd’s uit, ook al ontnemen we de consument daarmee het recht om te kopiëren.”

Een derde virus in ontwikkeling scant de harde schijf van computers en verwijdert illegale muziekbestanden, aldus The New York Times. ,,Nog afgezien van inbreuk op je privacy is dat inbraak in de computer, ofwel computervredebreuk”, aldus Van Wijk. ,,Bovendien is de vraag wie bepaalt wat illegaal is. De platenmaatschappijen vinden dat het illegaal is, dus handelen ze ernaar. Maar het is niet aan de platenmaatschappijen, het is aan rechters en wetgevers om daar uitspraak over te doen. Maar wetgeving en rechtspraak gaan langzamer dan de ontwikkeling van het internet. Daarom is het nog zo’n onoverzichtelijk wilde westen.”

In Europa is vooralsnog geen sprake van het inzetten van de virus-programma’s, zegt een woordvoerster van de NVPI, die de meeste platenmaatschappijen in Nederland vertegenwoordigt. ,,Er wordt bekeken of en hoe en tegen welke prijs de programma’s zouden kunnen worden ingezet”, zegt een woordvoerster. ,,Pas als daar een definitieve beslissing over valt, merken wij er hier in Europa iets van.”

Lekker dan. Nja we gaan gewoon even wat wissen en laten crashen hier en daar joh, dat mag best. Vraag me ook af hoe dat virus ziet of een mp3 bestand illegaal is of niet. Er zijn namelijk – heus waar – ook mp3 bestanden in omloop die gewoon gedownload mogen worden ..