Vandaag in BN de Stem staat te lezen” Balkenende krijgt een eigen postzegel”. Het stukje verhaalt dat niet alleen Balkenende een eigen postzegel zal krijgen, maar nog een aantal bekende Nederlanders. Maar al snel blijken ze een zeer merkwaardige defintie van ‘bekende Nederlander’ erop na te houden. Zo eindigd het stukje met:

“(…), maar duidelijk is wel dat er postzegels komen van meer bekende Nederlanders. Vorige week maakte TGP bekend dat Nelson Mandela een Nederlandse postzegel krijgt”

Dat wisten jullie zeker ook niet, dat Nelson Mandela een bekende Nederlander is?