Dus wordt er onderzoek verricht. Onderzoek naar anti-depressiva, kalmeringsmiddelen en andere pilletjes, onderzoek naar voedingsgewoontes, onderzoek naar genotsmiddelen enz. Maar de meest voor de hand liggende optie lijkt meestentijds over het hoofd gezien te worden.

Onze maatschappij is volgens mij gewoon te druk, te snel, te gehaast! Vergelijk het met enkele tientallen jaren geleden en het is gewoonweg bizar wat we allemaal wel niet ‘moeten’ en ‘doen’. Welliswaar zijn we wat minder gaan werken en verzetten we minder zwaar lichamelijk werk, maar er zijn vele keuzes en opties bijgekomen. Werk, cursussen, kinderen, sociaal leven, vakantie, hobbies, sport en en en …. de meer hoe beter. Zo erg dat we al Sire voorlichting krijgen dat onze kinderen teveel doen met als slecht voorbeeld de ouders, dat we het huishoudelijk werk niet goed genoeg verdelen, dat we niet goed eten en noem het maar op. Relaxen, een rustig bestaan en balans zijn pre-historische woorden geworden, nu gaat men aan de meditatie, de pillen en de speciale vakanties.

Geen wonder dat iedereen moe is toch?