Mocht je je na mijn schrijfsels volledig opgezweept voelen over de nieuwe WAO-plannen .. de SP organiseert de volgende actie:

WAO-ACTIE
In het regeerakkoord is aangekondigd dat de WAO rigoureus gewijzigd zal worden. In de toekomst zullen alleen nog die arbeidsongeschikten een beroep op de WAO kunnen doen, die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Dat betekent onder meer dat vrijwel niemand meer aanspraak zal kunnen maken op WAO, dat mensen die op het moment van keuring volledig arbeidsongeschikt zijn en dus niet in staat tot werken, geen uitkering krijgen als de keuringsarts verwacht dat ze over vijf jaar weer beter zullen zijn.
Op 11 juni wordt onder het motto “Handen af van de WAO” op grote schaal actie gevoerd tegen deze plannen op het Plein in Den Haag, voor de ingang van de Tweede Kamer. De actie duurt van 11.00 tot 13.00 uur, deelnemers wordt verzocht om 10.45 uur aanwezig te zijn.
Alle afdelingsvoorzitters wordt verzocht een dringend beroep te doen binnen de afdeling, zodat zoveel mogelijk mensen aanwezig zullen zijn. Ook niet SP’ers zijn welkom, het is de bedoeling dat het Plein vol komt te staan met actievoerders. Door de herkeuringen zullen vooral gezinnen met opgroeiende kinderen worden getroffen. We hopen dat vooral ook die gezinnen aanwezig zullen zijn op het Plein op 11 juni.
Inlichtingen: Joan van der Lingen: (070) 318 38 11,
jvdlingen@sp.nl

Jullie zijn daar 11 juni natuurlijk .. toch?