Politiek voor beginners, het is niet moeilijk:

Christendemocraat
U bezit twee koeien. Uw buurman niet één. U houdt er eentje en schenkt uw arme buurman de andere. Daarna heeft u spijt.

Socialist
U bezit twee koeien. Uw buurman niet één. De regering pakt een koe van u af en geeft die aan uw buurman. U wordt gedwongen een bedrijf op te richten om uw buurman te helpen bij het houden van zijn koe.

Sociaal-democraat
U bezit twee koeien. Uw buurman niet één. U voelt zich schuldig omdat u succesvol werkt. U kiest mensen in de regering die uw koeien extra belasten. Dat dwingt u een koe te verkopen om de belasting te kunnen betalen. De mensen die u hebt gekozen nemen dit geld, kopen een koe en geven die aan uw buurman. U voelt zich rechtschapen. Wouter Bos zingt voor u…

Liberaal
U bezit twee koeien. Uw buurman niet één. Nou en?

Communist
U bezit twee koeien. Uw buurman niet één. De regering pakt beide koeien af en verkoopt de melk aan u. U staat urenlang in de rij voor de melk. Die blijkt inmiddels zuur te zijn…

Kapitalisme pur sang
U bezit twee koeien. U verkoop een koe en koopt een stier. Zo heeft u in no-time een hele kudde.

EU-bureaucratie
U bezit twee koeien. De EU pakt beide af, doodt er eentje, melkt de ander, betaalt u een schadevergoeding en stort de melk in de Noordzee.

Amerikaans bedrijf
U bezit twee koeien. U verkoopt er één en least die terug. U begint een naamloze vennootschap. U dwingt beide koeien vier keer zoveel melk te geven. U verbaast zich erover wanneer er eentje dood neervalt. U laat een perbericht uitgaan en verklaart dat uw bedrijsvoeringskosten met 50% zijn gedaald. Uw aandelen stijgen…

Frans bedrijf
U bezit twee koeien. U staakt omdat u drie koeien wilt hebben. U gaat eten. Het leven is mooi.

Japans bedrijf
U bezit twee koeien. Door middel van de modernste gentechniek worden de dieren op een tiende van de oorspronkelijk grootte gefokt en wordt de melkproduktie vertwintigvoudigd.

Nederlands bedrijf
U bezit twee koeien. door middel van de modernste gentechniek worden de dieren ‘geredesigned’ zo dat ze allemaal Nederlands spreken, spacecake eten, slagroomvla geven en het WK voetballen winnen. Jammer genoeg willen deze koeien jaarlijks tien procent salarisverhoging en dertien weken vakantie…

Italiaans bedrijf
U bezit twee koeien maar weet niet waar ze zijn. Terwijl u zoekt ziet u een mooie vrouw. U houdt een middagpauze. Het leven is mooi.

Russisch bedrijf
U bezit twee koeien. U telt er echter vijf. U drinkt nog meer wodka, telt opnieuw en heeft ineens 42 koeien. Vol blijdschap telt u nog eens. Nu zijn het er twaalf. Teleurgesteld houdt u op met tellen en openen de volgende fles wodka. De maffia komt en pakt u – hoeveel koeien het ook mogen zijn – de koeien af…

Zwitsers bedrijf
U beschikt over 5000 koeien die echter geen van allen uw eigendom zijn. U verzorgt de dieren slechts voor anderen. Als de koeien melk geven vertelt u het niemand.