Er zijn wachtlijsten in de zorg. Er is een tekort aan huisartsen, tandartsen, thuishulp, ziekenhuispersoneel en specialisten. Er raken steeds meer gevallen bekend van geen, te late of verkeerde hulp. Conclusie: dat komt omdat de Nederlander zich niet bewust is van de kosten die de zorg mee brengt. Een eigen bijdrage, hogere premies en beperkt pakket zal er voor zorgen dat de zorg weer efficienter wordt.

De werkeloosheid stijgt per maand met 10.000 werkelozen. De WAO instroom is verminderd nog voor de nieuwe wet Poortwachter daadwerkelijk geeffectueerd is, er wordt meer effect verwacht. De WAO pot zit overvol, meer dan aan WAO uitbetaald wordt. Veel WAOers willen weer aan het werk maar werkgevers willen ze niet in dienst en reintegratiebureau’s functioneren niet goed. Conclusie: Er moet rigoreus ingegerepen worden in de WAO, een deel fraudeert en we hebben die mensen soswieso liever in de bijstand.

Er zijn teveel ambtenaren en er is teveel bureaucratie. Ministeries zullen veel moeten schrappen in hun personeelsbestand. Minder regels staat er onder andere in het motto. Conclusie: we denken allerlei beleidslijnen uit voor ziekenhuizen, gemeenten en uitvoeringsinstellingen, dan kunnen de geschrapte ambtenaren gewoon daar weer terecht.

De staat verdiend handen vol geld aan rokers. Maar roken is eigenlijk slecht. Conclusie: we gaan een hetze voeren tegen roken, maar net niet erg genoeg dat mensen echt zouden moeten stoppen.

De bevolking moet meer betrokken worden bij de Europese Unie. Een gemiddelde Nederlander weet niet wat er daar gebeurd. Bovendien wordt er binnenkort een Europese grondwet aangenomen. Conclusie: de volksvertegenwoordiging weet genoeg, wie heeft er er nou een referendum nodig.

Nederland is befaamd om zijn gedoogbeleid voor softdrugs. Laatste jaren hebben uitgewezen dat het ook werkt. Steeds meer landen krijgen interesse in dit nederlandse beleid. Conclusie: softdrugs moeten snel weer verboden worden. Als beginnetje mag men niet meer roken in de coffeeshop. Vertrutten is in!

Nederland staat massaal in de file, het wegennet slibt absoluut dicht. Conclusie: hopelijk staat Nederland binnenkort nog meer in de file, dat is namelijk een teken van economische voorspoed (volgens minister Verkeer en Waterstaat).

De bevolking heeft geroepen om nieuwe politiek en een beter luisterende politiek. Conclusie: we hebben toch lekker een andere meerderheid kunnen vinden dan uit de verkiezingsuitslag bleek. Balkenende: “Nieuwe politiek .. wat was dat ook alweer” (Hahahahaha, de grapjas (e_20))

Slechts mijn interpretatie …