Zoek bij Van Dale op taalweb naar ‘smakelijk’, en zie hier het merkwaardige resultaat:

[[image:images/zoek.gif:inline]]

Goh, ik dacht het iets heel anders betekende .. 🙂