Typisch voorbeeld van Nederlandse truttigheid als je het mij vraagt:

Uit het AD : Geef huishoudelijke apparaten een andere plaats, plak rubberen of vilten dopjes op deuren en onder stoelen en doe in huis de schoenen uit. Het zijn slechts enkele tips uit de Handreiking Burenlawaai van het Ministerie van VROM.

Het ministerie komt met ‘het handvat voor het vinden van oplossingen’ omdat één op de vijf Nederlanders heeft te maken met burenlawaai. De handreiking is bedoeld voor mensen en instellingen die beroepsmatig met burengerucht hebben te maken, zoals verhuurders, gemeenten, politie, buurtbemiddelaars en woonconsulenten. Maar ook particulieren kunnen er volgens het ministerie hun voordeel mee doen.

VROM geeft tien maatregelen om iets tegen burenlawaai te doen, bijvoorbeeld kleine aanpassingen aan de woning of een iets ander gedrag. De handreiking staat op de internetsite van het ministerie <www.minvrom.nl> en kan als brochure worden besteld. De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) en het Landelijk Expertisecentrum Buurtbemiddeling hebben geholpen bij het opstellen.

Mij lijkt het dat burenoverlast waar politie, woningbouw en andere instellingen aan te pas moeten komen, niet gaat over een stel hakjes of een wasmachine.

En de stereo op tien zetten omdat er toch rubberen nopjes onder de speakers zitten zal niet veel helpen šŸ˜‰