Ongetwijfeld hebben velen van u deze brief ook op de mat gekregen: het wijzingsblad van verzekeringspolissen ivm de nieuwe terrorisme clausule. In het kort: in geval van een terroristische aanslag zullen verzekeringsmaatschappijen niet meer dan een bedrag van 1 miljard euro totaal uitbetalen aan alle verzekerden bij elkaar. Dat betekend dat als het totale schadebedrag in een jaar door terrorisme hoger wordt dan 1 miljard, elke verzekerde minder zal krijgen.

Omdat het om vele verzekeringsmaatschappijen gaat die deze clausule en mass opnemen in hun polisvoorwaarden, is er een algemene brief uitgegaan naar alle huishoudens. Op zich een prima idee. Maar ook al werd er vermeld dat het niet om reclame ging, de brief kwam op mij als vette reclame over. Misschien omdat dat soort mededelingen ook staan op loterij- en lottoaanbiedingen. Bovendien kwam het uiterlijk van de brief ook niet over als serieuze aangelegenheid. Onnoemelijk veel tekstdelen, slap dun papier en een afscheurrandje om het geheel te openen.

Nog merkwaardiger is het feit dat het toch echt om een polisblad blijkt te gaan wat bij de verzekeringspapieren bewaard dient te worden, maar elk huishouden slechts een zo’n blad ontvangt. Wij hier hebben beiden een verzekering en het zou fijn zijn om dan ook beide de volledige polisvoorwaarden in bezit te hebben. Wonen wij nog samen, maar voor de mensen die toevallig in een huis wonen is het al een stuk vervelender.

Het ergste is echter wel dat nergens vermeld staat dat de consument door deze poliswijziging van verzekering kan wisselen of langlopende verzekeringen zonder consuequenties kan opzeggen. En dat kan dus wel! Sterker, dat zou voor sommige consumenten zeer voordelig kunnen zijn. vandaar dat ‘men’ dat waarschijnlijk maar ‘vergeten’ is te melden 🙂

Kortom: de informatievoorziening in Nederland is weer eens goed geregeld!