Haaaaappy Biiirthday to youuuu
Haaaaappy Biiiiiirthday to youhouuuuu
Happyyyy Biiirthdaaaaaaay, dear Wimmieeeeeee
Haaaappy Biiiiirthdayyyy toooo youhouuuuuuu

Sounded nice hee? 😉