• Alle verzamelde briefjes mee naar bureau nemen.
  • Daaruit destilleren wat ik allemaal ook weer moet doen of allang gedaan had moeten hebben cq niet meer hoeft.
  • Overschrijven op een grote brief wat nog steeds moet.
  • Brief niet laten slingeren of kwijtraken, zoals met alle andere briefjes is gebeurd!
  • Overschrijven in agenda  wat nog steeds moet.
  • Niet vergeten in agenda te kijken/agenda niet kwijt raken.
Inderdaad, ik ben niet zo ver gekomen vandaag šŸ™‚