Dat wordt steeds meer de mentaliteit hier, werk en school lijken de allerbelangrijkste dingen in het leven. Vroeger werd met dit weer de temperatuurmeter door ons kindertjes met argusoogjes in de gaten gehouden. Kwam het kwick boven de dertig graden, dan kregen we tropenvrij! Kan me zelfs eenmaal herinneren dat we allemaal naar het zwembad gingen. Helaas gebeurde dat bijna nooit maar het was een leuk fenomeen. Tegenwoordig gaat dat anders. Boven de dertig graden, hm en oei. Dan kan er met moeite een tropenrooster voor de scholen vanaf. Uurtje eerder naar school dan maar, dan kan iedereen een uurtje eerder weg en is het net uit te houden. Ze zullen eens een taallesje missen, wat moet er dan wel niet van die (basis)schoolkinderen terecht komen!

Met werk is het nog ernstiger gesteld. Veel werkende ouders weten al niet wat ze met hun kind aanmoeten als die een lullig uurtje eerder vrij is. Thuis blijven voor de kids is niet meer in de mode en overigens voor veel mensen financieel niet haalbaar meer. Tropenroosters voor werkenden is ook uit den boze. Verga maar in de brandende zon en nee er kan geen drankje meer vanaf. Het is ooit wel wetelijk verplicht geweest allemaal maar wie taalt daar nog naar tegenwoordig?

Sowieso staat geen werk voor geen eigen identiteit, gemis aan status en/of luiheid. Kan mezelf als lichtend voorbeeld nemen. Toen ik laatst ergens een beroep moest opgeven, werd dat veranderd in ‘huisvrouw’. Tenslotte zat ik in de WAO en dan heb je geen beroep meer!? Erger nog de mensen die zichzelf optrekken aan hun werk en denken dat ik achtergesteld ben geraakt toen ik in de WAO kwam. U weet wel, van die mensen die me alles drie keer gaan uitleggen omdat ze overtuigd zijn dat ik het na eenmaal nog niet zal begrijpen. Terwijl ze daar geen last van hadden toen ze nog niet wisten dat ik in de WAO zat! Natuurlijk zijn er dan nog de standaard stomme uitspraken als ‘jij kan lekker genieten van het weer’, ‘jij kan wel lekker uitslapen’ en ‘fijn he dat je niet meer werkt’. Ja ja, de WAO is zeker zaligmakend. De ongemakken als chronisch ziek zijn en een belabberde financiele situatie zijn slechts lullige bijzaken nietwaar.

Maar ook wat betreft politieke maatregelen zijn er voorbeelden te over. De aansluitende WW uitkering is geschrapt, de WAOer moet snel opnieuw gekeurd. Vandaag las ik de zoveelste regeling om mensen te ‘stimuleren’ aan het werk te gaan. Kom je in de WAO terecht en had je pensioenopbouw, worden de pensioenpremies doorbetaald. Per 1 januari 2004 gaat dit niet meer op voor  arbeidsongeschikte ambtenaren, voor hen zal vanaf dan nog maar de helft opgebouwd worden. Notabene afgesproken door onder andere de vakbeweging?! Want “Hij (Hoogervorst, VVD) vond dat gratis pensioenopbouw het zoeken van nieuw werk ontmoedigt.” Je zou bijna vergeten dat het om arbeidsongeschikten gaat.

En waarom dat werk nou zo belangrijk is geworden, wie het weet mag het zeggen…

Update: hoor net op het RTL 4 nieuws dat Nederland samen met Engeland de minste vakantiedagen per jaar kent. We hebben het er maar druk mee 😉