Leefbaar Rotterdam heeft een merkwaardig voorstel. Zij wijten vele problemen in de stad aan het hoge aantal allochtonen en hebben bedacht om dan maar een limiet te stellen. Niet meer dan vijftig procent van de Rotterdamse bevolking zou allochtoon ‘mogen’ zijn. Onder allochtoon wordt hier verstaan: inwoner waarvan minimaal een van de ouders een andere nationaliteit had.

Waar ik nog meer van schrok was het feit dat zoveel mensen voor dit voorstel waren. Op het RTL-nieuws vond 67% het stellen van een limiet een goed idee. De domme opmerkingen als ‘alle rottige allochtonen komen hierheen’ (het is toch ook verschrikkelijk dat die allemaal in R’dam willen wonen he!) en ‘veel allochtonen betekend veel rotzooi in de stad’ waren niet van de lucht. Ook de tegenstanders van de stelling lieten vreemde geluiden horen. Zo hoorde ik iemand ook zeggen ‘ja als de limiet bereikt is komen ze natuurlijk allemaal illegaal hierheen’. je zou gaan denken dat elke allochtoon in Nederland niets liever wil dan in het ‘vriendelijke’ Rotterdam wonen ..

Ik vind het een bizar voorstel. Buiten dat het nogal gestoeld is op domme vooroordelen met een discriminerend tintje, weet ook niemand concreet te vertellen hoe men die limiet wil gaan uitvoeren. Wat wil men nu gaan doen? Kom je bij het bevolkingsregister om een pasgeborene aan te geven, krijg je na een blik op de computer te horen ‘Ow sorry, ik zie dat de limiet bereikt is. U zult moeten verhuizen of uw kind moeten afstaan aan een andere gemeente’. Zoiets?

En zeg nou niet, Pim had het zo gewild …