Zieke werknemer krijgt veel minder snel volledige uitkering <bron>

[edit]omdat ik in 2007 beboet ben wegens auteursrechtschending voor een te uitgebreid citaat, heb ik deze posting voor de zekerheid rigoreus ingekort[/edit]

Het blijft me allemaal maar verbazen. Zeker zinnen als: “dat een arbeidsongeschikte veel meer banen kan uitoefenen dan volgens de oude regels het geval was” en “Ook het aantal uren dat gewerkt kan worden, kan straks ruimer worden ingeschat dan tot dusver” doen mij fronzen. De mens is nog net zo ziek of beperkt als daarvoor maar ineens kan diegene meer (dat zal komen doordat het concept ‘passend werk’ wordt losgelaten waardoor een hoogleraar net zo goed vuilnisman kan worden of andersom) en verbazenwekkender, ook langer werken. Het is toch wat. Kon u slechts drie uur per week werken, nu kunt u er zomaar twintig vervullen!

Straks zijn we met zijn alleen spontaan genezen omdat de Geus het concept ziekte ook maar los laat (fy)