In het kader van ‘weblogger interviewt weblogger’ heb ik vijf vragen ontvangen van heer Suffie. Het zijn niet de eerste de beste vragen, er zal dus enig nadenken aan vooraf gaan eer ik ze op dit log beantwoord. Bij het beantwoorden zal ik overigens ook de spelregels van dit interview-gebeuren vermelden. Hier alvast de vragen:

  1. Volgende week wordt je geacht je te verloven met een vooraanstaand figuur van het koninklijk huis. Je komt echter in opspraak door een eerdere relatie met een kleurrijke, maar minder nette figuur. Om wie gaat het en hoe zit dat?
  2. Ergens komt er plotseling een stukje subsidie vrij die jou in staat stelt om iets bijzonders te gaan studeren. Wat kies je, waarom en wat ga je er mee doen?
  3. De kikker die je uit de bek van je kat redt en die je spontaan een kus geeft, blijkt inderdaad een betoverde prins, maar wel een met duistere trekjes. Hij biedt je een nieuw leven aan, maar de keuzemogelijkheden zijn nogal typisch: 1. Een mateloos populaire actrice in het kleine art-house of filmhuis genre; 2. Zangeres van het Nederlandstalige populaire levenslied; 3. Echtgenote van een oranje-prins naar keuze; 4. Presentatrice van een onbijtshow van een grote commerciële zender; 5. Neerlands meest populaire weblogger. Welke keuze maak je en waarom?
  4. De naam ‘Cinners’ roept bij mij associaties op met het werkwoord zondigen. Noem eens een drietal lastige, geheime zondes, waarmee je (hopelijk) hebt leren leven?
  5. Bij Paul Witteman verkondigde een grootindustrieel dat hij mogelijkheden ziet liggen om met het het Nederlandse bedrijfsleven enorm te profiteren van de groeiende handel en industrie in Irak. Maar, zei hij er zonder blikken of blozen bij, dan moet de Nederlandse overheid er eerst een paar miljard euro inpompen om het klimaat daar gezond te maken zodat het bedrijfsleven daar aan de gang kan. Humanitaire hulp, noemde hij dat met een stalen gezicht. Hoe sta jij daar tegenover?

Poeh, Suffie heeft zijn best gedaan 🙂