Nou, nou, het is zover. De voorstellen liggen op tafel. Volgens het kabinet een akkoord, volgens de vakbeweging een pakket wat voorgelegd moet worden aan de leden. Grappig hoe ieder zijn eigen waarheid kent. Ach, de Geus stond niet voor niets zo te grijnzen. Hij weet â?� net als wij het weten â?� dat de vakbonden niet tot veel in staat zijn. De actiebereidheid is tenslotte klein gebleken in Nederland en de onderhandelingsruimte in deze economische tijden ook.

Goed, het draaide om de zogenoemde nullijn voor lonen in de komende twee jaar. Volgens de vakbonden zeer bespreekbaar indien er flinke verzachting in de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen tegenover zou staan. Als je het kabinet moet geloven zijn er enorme concessies gedaan, als je de vakbonden gelooft dan hebben ze geweldige resultaten geboekt.

In elk geval kunnen toekomstige Vutters en pregepensioneerden even adem halen. De nieuwe regeling wordt uitgesteld naar 2006, voor de mensen die al dicht tegen de regeling aan zitten gaat een overgangsregeling gezocht worden. Jammer dat daar niets concreets over is afgesproken, het is maar weer afwachten hoe geweldig die regeling eruit gaat zien. Verder is het nog steeds de bedoeling dat ouderen wat langer door blijven werken.

Ook de aangekondigde WW-bezuinigingen zullen ietsje terug gedraaid worden, met de nadruk op ‘ietsje’. De fictieve zwaardere eisen aan werknemers om voor WW in aanmerking te komen, zullen niet in eerste instantie van het kabinet gaan komen. In plaats daarvan gaan vakcentrales met werkgevers zich er over buigen. “Het kabinet belooft dit ‘zwaarwegende advies’ mee te nemen in het uiteindelijke besluit over de toekomst van de ww. Het plan om de gouden handdrukken in mindering te brengen op de ww-uitkering, is van tafel.” Oftewel, de verzwaring komt er nog steeds alleen de verzwaring waarvan we nog niet wisten wat dat zou inhouden is vervangen voor andere verzwaring waarvan we nog steeds niet weten wat dat gaat inhouden. Prachtig resultaat, zo specifiek ook!

Wel een mooi puntje is de koppeling uitkeringen – lonen, die gaat vanaf 2006 weer door. Hoewel, misschien toch wat vaag aangezien de ontkoppeling voor de aankomende twee jaar hetzelfde effect oplevert als koppelen aan lonen die niet stijgen. Of ben ik nu simpel? Enfin, het klinkt toch leuker zo.

Last but not least is er dan nog verzachting van de WAO-maatregelen. Het nieuwe WAO-stelsel gaat â?˜pasâ?™ in 2006 in. Daalt de instroom uitkeringsgerechtigden met 75% naar 25.000 per jaar, wordt de uitkering met maar liefst 5% verhoogd en de PEMBA boete (voor werkgevers) afgeschaft. Niemand denkt dat die verlaging zal lukken maar goed, het klinkt als een prachtig streven Geen wonder dat het kabinet hier dik tevreden mee is trouwens. Of ze hebben een enorme hoop toekomstige arbeidsongeschikten af kunnen wenden de bijstand in, of de verhoging van de uitkeringen hoeft niet door te gaan omdat de quota niet gehaald is. Ook ziet het kabinet af van het eerdere besluit om gedeeltelijk arbeidsongeschikten te korten op hun uitkering als ze een werkende partner hebben. Dat punt is mij volslagen onduidelijk, in het nieuwe systeem bestaat gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid namelijk niet meer. Dan is het of arbeidsongeschikt of niet!

Alles bij elkaar ben ik persoonlijk in elk geval niet erg onder de indruk. Niet van het zogenoemde ‘geweldige’ resultaat, niet van de zogenoemde stevigheid van de vakcentrales, niet van de toeschietelijkheid van Balkenende II en niet van de actiebereidheid in Nederland.

Gebakken lucht akkoord!