Het is nog geen maandag, we hebben nog geen reactie van De Meirleir maar discussie is er inmiddels volop op de ME-lijsten. Met name een deel van de groep pro De Meirleir is nogal heftig in mijn ogen, het zullen de emoties zijn. Ik ben inmiddels alweer beschuldigd van ‘niet beter willen worden’ en ‘tussen de oren maffia’ e.d. Wat dat aangaat kan de patientengroep er ook wat van 😉

Het wordt er eerder onduidelijker dan duidelijker op geloof ik. Zo’n beetje alles kan plausibel klinken en eigenlijk weten we het allemaal niet. Het nadeel van een nieuwe ziekte waar alles nog van ontdekt moet worden. Maar het leeft tenminste weer.

Wel is er een reactie van Dr R.C.W.Vermeulen, die niet gecharmeerd is van de beschuldigingen. Voor de geinteresseerde:
..
.

Ik heb zelden in mijn leven als wetenschapper een dergelijk onbehoorlijke
aantijging meegemaakt. Je hoeft het niet met professor de Meirleir eens te
zijn, maar op deze manier zijn integriteit aan te willen tasten is ver onder
de gordel. Op deze wijze beschadigt men mensen persoonlijk en dat zonder de
gelegenheid om in hetzelfde artikel te reageren. Schande!

Professor de Meirleir heeft op vele congressen aan ons uitgelegd wat zijn
visie is. De schema’s zijn lastig en niet altijd op het eerste gezicht
begrijpelijk, maar dan moet men maar de moeite nemen om ook dit bij te leren
en gewoon met de man te praten, hij is buitengewoon toegankelijk. Zijn boek
is voor ieder verkrijgbaar, gewoon in de winkel. Ook over dat boek zijn de
akten nog niet gesloten, dat geeft niet, discussie leidt tot nieuwe
inzichten.

De visie van professor de Meirleir is niet dezelfde als mijn visie, dat is
goed en geeft gelegenheid tot discussie. Daarbij zijn ook emoties niet
uitgesloten, geen beslissing zonder emotie. De discussie tussen de
aanhangers van de “RNAse-L opvatting” en bijvoorbeeld de groep uit Glasgow
is heftig, maar beide opvattingen bevatten kernen waarmee we verder gaan.
Laat voorlopig de discussie bij de experts, ga er maar van uit dat niemand
de waarheid in pacht heeft en ‘het antwoord’ is nog niet gevonden.

De kwestie van het ampligen is redelijk duidelijk: de integriteit van de
firma is inmiddels niet meer geheel helder. Onderzoek in de V.S. gaf reden
tot optimisme en dan is een pionier als professor de Meirleir bereid om
onder gecontroleerde omstandigheden zijn patienten het voordeel van de
twijfel te gunnen. Inmiddels lijkt de ampligen kwestie minder duidelijk en
is de toepassing gestopt. Zo gaat dat in de wetenschap, met dank aan allen
die meewerkten aan meer inzicht.

Dr R.C.W.Vermeulen
CFS Research Center Amsterdam
Waalstraat 25-31
1078 BR Amsterdam Netherlands
www.cfscentrumamsterdam.nl