“Je kan niet vroeg genoeg beginnen” moet minister Van der Hoeven van Onderwijs gedacht hebben. Zij wilde graag een toets voor kleuters invoeren. Om de ontwikkeling van de vier-jarige te bekijken en eventuele taalachterstanden op te sporen. Je zou bijna denken dat de meester cq jufrouw inmiddels is wegbezuinigd, dat hier een toets voor nodig geacht zou zijn. Buiten dat kleuters zich zo ongeveer per week kunnen ontwikkelen, zo hebben ze geen clue wat het alfabet is en zo lezen ze boeken van Stephen King of het niks is!

Maar nee, er zat een ander addertje onder het gras. Ze wil daar economisch beleid op afstellen! En dan wel in negatieve zin. Lopen de kleutertjes flink achter, dan kan er een extra bakje geld verkregen worden. Oftewel: een slechte school zou beter gefinancieerd gaan worden.

Dit denken past natuurlijk absoluut niet in het gedachtengoed wat Balkenende II erop na houdt, daar is het juist eerst de lasten en dan later heel misschien nog eens de lusten. De Tweede kamer gooide het plan dan ook snel het raam uit …

Overigens heeft Verbal Jam hier een grandioos stukje satire op geschreven.