Het klinkt best logisch, bij slechte kwaliteit wordt niet meer betaald. Zorgverzekeraar Achmea verscheen vandaag in netwerk om voorstellen voor een nieuw zorgsysteem uiteen te zetten. Presteert een zorginstelling onder de maat, dan moet daar geen zorg meer ingekocht worden. Als de zaak daarmee op de fles gaat, so be it. Wordt de kwaliteit terug opgepept kan er weer zorg ingekocht worden.

Dit systeem zou er voor moeten zorgen dat zaken als de ‘pymadag’, minder maaltijden of minder toilet-rondes niet meer hoeven te gebeuren. Het ministerie van Volksgezondheid heeft al aangegeven wel wat te zien in dit nieuwe systeem. Ook ziekenhuizen die slechte kwaliteit leveren, zouden overgenomen moeten worden door andere ziekenhuizen in plaats van een verhoogd budget te ontvangen om problemen aan te kunnen pakken.

Het klinkt niet slecht, maar in mijn ogen heeft het een dubieus tintje. Want waarom is de zorg zo achteruit gekelderd? Dat zal niet zijn omdat een aantal zorginstellingen dachten “kom, we gaan onze bejaartjes naaien waar ze bij staan voor wat extra geld in de personeelskas”. Of omdat de directeur stiekem een pokkehekel aan zieken heeft en daarom zijn instelling expres laat verloederen.

Over het algemeen lijkt het een kwestie van geld te zijn. Te weinig geld dus te weinig personeel is al snel: slechtere kwaliteit. De overheid heeft dat geld eerst grif weggenomen (midden in het budgetaire jaar zelfs) en gaan de instellingen die daar de dupe van werden nog eens extra afstraffen. Dan klinkt zo’n plan ineens net even anders nietwaar?

Overigens lijkt ook niemand te weten wat te doen met de patienten van een instelling die gesloten wordt. Op de vraag ‘wat moet er dan met die patienten gebeuren?’ antwoorde de Achmea mijnheer doodleuk: “Ja, die staan dan op straat. Maar goed, ze zijn nu ook al de dupe van slechte zorg, dus op den duur zal iedereen gelukkig zijn bij het nieuwe systeem”

Tja .. leg dat maar eens uit aan die bejaarde onder de brug.