Is er eigenlijk ooit onderzocht hoeveel schade dieren hebben van meeroken?