Lennard noemde het al in mijn commentaarsysteem, op Fok kwam ik het artikel hierover tegen:
Minister de Geus gaat een speciale rekening openen waarop grootverdieners een bijdrage kunnen storten die naar de door de bezuinigingen getroffen minima gaat. De ‘Robin Hood-rekening’ is een idee van de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer. Deze wilden eigenlijk een verplichte bijdrage van de grootverdieners, maar dat vond de CDA-bewindsman te ver gaan. Maar de rekening vond hij een goed idee. “Waar de overheid niet meer kan helpen, is het goed dat mensen voor elkaar opkomen. Ik geef ze de mogelijkheid solidariteit te tonen”, zei de Geus donderdag na zijn begrotingsdebat in de Tweede Kamer.

“Het verschil tussen arm en rijk wordt in 2004 anders onaanvaardbaar groot”, aldus GroenLinks Kamerlid Van Gent. “Ik heb het niet verzonnen. Mensen die zelf wat over hebben, kunnen best een duit in het zakje doen”, zo sluit de minister aan. Op het ministerie zal de Geus een telefoonteam formeren. Gulle gevers kunnen daar het rekeneningnummer opvragen. De Geus zorgt er vervolgens voor dat het geld in de pot voor de bijzondere bijstand, waar het kabinet 170 miljoen euro op bezuinigt, bij de gemeenten terechtkomt.

Het is al een merkwaardig plan, maar het heeft vooral een merkwaardige uitvoering. Het geld gaat dus in de gemeentepot, waar gemeenteambtenaren mogen beslissen of jij wel recht hebt op dat geld van die gulle gevers. Daar gaat het Robin Hood principe van deze rekening in mijn ogen. (Buiten dat Robin het geld stal van de grootverbruikers, niet erom vroeg). De gulle gever geeft tenslotte niet aan de medemens maar lost (deels) het begrotingstekort van de bijzondere bijstand zo op. Dat kreeg de Geus toch maar mooi in zijn schoot geworpen nietwaar?

Wat ik er verder van moet denken weet ik ook niet. Het is een typisch Groen Links plan in elk geval en het solidaire spreekt me ansich nog wel aan. Toch komt het wat overidealistisch over en betwijfel ik of het werkelijk gaat werken. Het gaat tenslotte niet om het werven van leden voor BNN of geld inzamelen voor mensen in oorlogsgebieden. Nee, of u maar even geld wil schenken aan de staat voor een groep mensen die net gepropageerd zijn tot steuntrekkers en parasieten. Met de belofte dat de gemeenteambtenaar uw geld goed zal besteden … (e_03)

Wat denkt u?