Het is weer zover, de strijd tussen Sint en Kerstmijnheer is weer losgebroken. Op menig log en in menig commentaarsystemen zijn de verongelijke Sinterklaas vierders te vinden. Verongelijkt omdat zij menen dat Kerst de Sint al verdrongen heeft eer hij van zijn paard kon stappen.

Onterecht verongelijkt als je het mij vraagt. De Sint bleek nimmer zo populair als dit jaar. Er is welliswaar gemiddeld een tientje per huishouden minder uitgegeven aan kado’s, maar desalniettemin viert vier van de vijf huishoudens Sinterklaas met kado’s en is gemiddeld nog altijd 125 euro uitgegeven. De iets lagere uitgave aan kado’s is overigens gecompenseerd door de enorme hoeveelheden snoepgoed wat dit jaar is ingeslagen. Nederlanders hebben zelfs massaal het verbod op chocoladesigaretten gebroken.

Dus: de Sint is zo hip als het maar zijn kan Niet zeuren maar vieren!!