De Geus is niet erg gesteld op de WAO bleek vandaag nog maar eens duidelijk. Vondt u de nieuwste WAO plannen al behoorlijk verstrekkend, de Geus wil best een stapje verder. Omdat u tegenwoordig overal lid van moet zijn, quote ik het artikel uit de Volkskrant voor het gemak. Delen, de voorgeschiedenis van de WAO heb ik weggelaten, aangezien ik u daar wel genoeg mee doodgegooid heb.

” De Geus wil met kleine aanpassingen het SER-plan voor de WAO verbouwen tot een heel smal vangnet, alleen voor totaal uitgeschakelde werknemers. Aart Jan de Geus heeft het helemaal gehad met de WAO. Tien jaar geleden mocht hij voor de parlementaire enquêtecommissie uitleggen hoe hij als CNV-bestuurder de WAO creatief gebruikte. Nu mag hij als minister van Sociale Zaken een panklaar voorstel (van de SER) voor modernisering invoeren. Maar dat gaat hem niet ver genoeg.

De Geus wil, als de nieuwe regeling in 2006 van kracht wordt, de WAO alleen toekennen aan degenen die nooit meer iets kunnen. De SER noemt vijf jaar niet kunnen werken ‘duurzaam’; De Geus vervangt die termijn indirect door ‘nooit meer’. Ook de definitie van ‘volledig’ scherpt De Geus aan, namelijk tot het criterium dat betrokkene niet in staat is om per week minimaal 25 procent van het minimumloon te verdienen. Twee uur per dag werken als inpakker, vakkenvuller, datatypist, bejaardenhulp of keukenassistent bijvoorbeeld, functies met een minimumloon.

WAO-uitvoerder UWV heeft voor de SER uitgerekend dat de uitkering dan niet aan 25 duizend zieke werknemers wordt toegekend, maar slechts aan dertienduizend. Daarmee wordt de nieuwe WAO – die een nieuwe naam en afkorting krijgt – een smal vangnet. Eigenlijk wordt de WAO afgeschaft. Dat is wat De Geus voor ogen staat. De afgesproken doelstelling, 25 duizend, is niet de zijne. Want die doelstelling wordt al bijna gehaald met de huidige WAO-regels. Door de samenvoeging van vijf WAO-uitvoerders tot één UWV, door uniformering van de keuring, door strenge eisen aan de zieke werknemer en zijn werkgever en door de inzakkende conjunctuur is het aantal nieuwe WAO’ers nu al 27 procent lager dan vorig jaar. Het UWV verwacht dit jaar ‘slechts’ 68 duizend nieuwe uitkeringen toe te kennen, waarvan 36 duizend volledige WAO-uitkeringen.

Op 1 juli scherpt De Geus het ‘arbeidsongeschiktheidscriterium’ verder aan, waardoor het aantal nieuwe volledige WAO-uitkeringen volgend jaar daalt tot 32 duizend. Maar De Geus gelooft er niet in. Want als de conjunctuur inzakt, daalt ook de WAO-instroom. Bovendien houdt De Geus niet van het UWV. Dat is in zijn visie een overheidskolos. De Geus’ voorkeur gaat van oudsher uit naar ‘soevereiniteit in eigen kring’ van bonden en werkgevers, per bedrijf of sector. Dat wordt gestimuleerd in het beoogde nieuwe stelsel. Bonden en bazen kunnen dan zelf afspraken maken voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Dat hij er wat voor over heeft, bleek vandaag wel in de kamer. Met sjacherijnig hoofd verdedigde hij waarom hij beschikbare cijfers en ramingen van UWV en SER niet naar de kamer heeft gestuurd. Dat de doelstelling van huidige WAO plannen al bijna gehaald wordt door de oude plannen die nu nog in uitvoer zijn, interesseert hem ogenschijnlijk weinig. Het is een tactiek van vooruitschuiven en doorduwen.

Zoals de zaken er nu voor staan kan de Geus helaas wel ver komen met zijn schopstoel. Het kabinet blijft krampachtig aan elkaar vast houden, ook waar veel CDA en VVD leden, SER en UWV zich allang niet meer kunnen vinden in dit overtrokken spelletje paniekvoetbal. En het is nu eenmaal een feit, de meerderheid regeert.

De Geus hoeft dan ook niet bang te zijn, de arbeidsongeschiktheidsregeling van Ministers en Parlementsleden is van ver voor welke WAO-commissie dan ook en kan tot einde der tijden in gehangen worden. Daar hebben ze niet te maken met percentages van minimumloon of de plicht een andere baan aan te nemen…