.. wie is de machtisgte in Nederland? Volgens een enquête – uitgevoerd door het NIPO in opdracht van KRO-programma Reporter – is Jan Peter Potter de machtigste man van dit land. De nummers twee en drie zijn respectievelijk Minister van Vis en Financiën Zalm en Koningin Bea.

Overigens is dit niet de mening van het volk, maar de mening van 189 topbestuurders. Er wordt eveneens een ‘schaduwenquête uitgevoerd waar ook u aan deel kan nemen hier.

Persoonlijk kan ik me met name in de numer 1 niet zo vinden. Hij lijkt me eerder de meest gebruikte puppet in Nederland waardoor anderen aan de touwtjes der macht kunnen trekken. Een man die zijn eerste kabinet niet bij elkaar kon houden, bij de formatie niet autonoom ‘mocht’ onderhandelen, de ene blunder met de ander vergoeilijkt en nog geen vrolijke speech uit zijn bek kon krijgen. Nee, die zie ik niet als machtigste man van dit land.

Wie ziet u als machtigste der machtigen?