De koorts en de pijn liepen wel erg hoog op. Geen terugslag maar opnieuw of nog steeds griep dus! Nog niet erg opgeknapt, het blijft nog ffies wat stiller hier …