“Supermarktconcern Aldi heeft donderdag een chauffeur op staande voet ontslagen omdat hij donderdagochtend op Radio 1 heeft gezegd dat de werkomstandigheden bij de Aldi slecht zijn. De werknemer, Willem van de Broek, reageerde hiermee op de documentaire ‘Het geheim van de Aldi’ die het televisieprogramma Zembla donderdagavond heeft uitgezonden.

Uit de documentaire blijkt dat de arbeidsomstandigheden van het bedrijf ver onder de maat zijn. “De documentaire schetste nog een redelijk rooskleurig beeld van de werkomstandigheden. Ik wordt door in ieder geval zes mensen per week gebeld met klachten over het bedrijf,” vertelt vakbondsbestuurder Maria Siegmond. Van de Broek is voorzitter van het in 2000 opgerichte belangenvereniging logistiek.” Verder …

Je zou denken dat zo’n bedrijf zijn wankele reputatie niet subiet gaat zitten bevestigen he?