Niet alle plannen zijn er al door, maar zoals het er nu uitziet blijft van de bar WAO weinig over. En vooral: eindigen WAOers zoals ikzelf in de goot. Het komt er ongeveer op neer dat je absoluut niets meer moet kunnen (theoretisch 25% van het minimumloon kunnen verdienen = 2 uur op een dag werken = arbeidsgeschikt), dat vast moet staan dat je nooit meer zal herstellen (glazen bol vereist!) en dat men gaat werken met een ‘zwarte lijst’. Dit laatste is een lijst met ziektes die sowieso automatisch geen recht geven op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De ziektes zijn nog niet bekend gemaakt, maar ME en Fibromyalgie staan al genoteerd. Natuurlijk zou ik bijna zeggen …

De Steungroep ME en Arbeid (in samenwerking met meerdere organisaties) zijn daarom druk doende met oproepen tot een brievenactie. “De plannenmakers moeten eindelijk eens luisteren naar de mensen om wie het gaat: arbeidsongeschikten, chronisch zieken en gehandicapten. U kunt daaraan bijdragen door een persoonlijke brief te schrijven. Maak politici, vakbondsbestuurders, adviseurs en uitvoerders duidelijk wat de gevolgen van de WAO-plannen zullen zijn!” Voor tips voor brieven en een uitgebreide uitleg van alle WAO-regels kunt u hier verder lezen. Namen en adressen zijn te vinden onderaan bij ‘More’

Hierbij wil ook ik u oproepen in de pen cq het toetsenbord te klimmen en een brief of mail te schrijven. Ik weet het, het is wat veel gevraagd in deze drukke tijden. En dat zomaar voor een medemens die u eigenlijk niet kent. Misschien wilt u het dan voor uzelf doen. Gewoon..omdat u ook ziek zou kunnen worden.

Ik had ook nooit gedacht zo te eindigen als dit weet u …

NAMEN EN ADRESSEN

Bewindslieden

 • De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Mr. A.J. de Geus,
  Postbus 90801, 2509 LV, Den Haag.

 • De minister president, Mr. Dr. J.P. Balkenende
  Postbus 20009, 2500 EA, Den Haag.

 • Kamerleden

  Alle Tweede Kamerleden zijn te bereiken via Postbus 20018 2500 EA Den Haag.

  Kamerleden die over de WAO gaan:

 • CDA: mw. G. Verburg, G.Verburg@tk.parlement.nl of gebruik het reactieformulier op www.gerdaverburg.nl
 • PvdA: mw. M. Bussemaker, M.Bussemaker@tk.parlement.nl
 • VVD: mw. mr. B.M. de Vries, b.dvries@tk.parlement.nl
 • SP: P. de Ruiter, P.dRuiter@tk.parlement.nl
 • GroenLinks: Mw. I. van Gent, W.vGent@tk.parlement.nl
 • LPF: J. Varela, J.Varela@tk.parlement.nl
 • D66: B. Dittrich, b.dittrich@tk.parlement.nl
 • ChristenUnie: mw. J.C. Huizinga-Heringa t.huizinga@tk.parlement.nl
 • SGP: ir. B.J. van der Vlies, b.vdvlies@tk.parlement.nl

  Fractievoorzitters (voorzover hierboven niet al genoemd):

 • CDA: M. Verhagen, m.verhagen@tk.parlement.nl
 • PvdA: W.J.Bos, W.Bos@tk.parlement.nl
 • VVD: J. van Aartsen, j.vaartsen@tk.parlement.nl
 • SP: J.G.C.A. Marijnissen, J.Marijnissen@tk.parlement.nl
 • GroenLinks: Mw. drs. F. Halsema, F.Halsema@tk.parlement.nl
 • LPF: M. Herben, M.Herben@tk.parlement.nl
 • ChristenUnie: mr. A. Rouvoet, A.Rouvoet@tk.parlement.nl

  Basisgroep Sociale Zekerheid CDA
  dhr. A.A. Jansen
  Maarten Tromplaan 83
  7391 KK Twello.

  Vakcentrales en SER

 • FNV,
  De heer A.J.M. Heerts
  Postbus 8456
  1005 AL Amsterdam
  algemeen emailadres: publieksinfo@vc.fnv.nl
  (www.fnv.nl)

 • CNV,
  mw. J. Westerbeek-Huitink
  Postbus 2475
  3500 GL Utrecht
  algemeen emailadres: j.westerbeek@cnv.nl
  (www.cnv.nl)

 • MHP
  De heer J.S. Vroon
  Postbus 575
  4100 AN Culemborg
  algemeen emailadres: info@vc-mhp.nl
  (www.vakcentralemhp.nl)

 • Sociaal Economische Raad (SER)
  Dr. H.F.F. Wijffels, voorzitter
  Postbus 90405
  2509 LK Den Haag
  algemeen emailadres: ser.info@ser.nl
  (www.ser.nl)
 • Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV)

  Mr. Th. J. Joustra, voorzitter Raad van Bestuur UWV
  Postbus 74765
  1070 BT Amsterdam