Weblogland is een beetje aan het inkakken, vindt u ook niet? Er zijn geen giga web-oorlogen meer, geen indrukwekkende stukken die hopen stof doen opwaaien en geen prachtige persoonlijke openbaringen of uitlekken van geheimen. Merkwaardig eigenlijk. Vooral in een tijd dat het Malieveld vol zou moeten staan met woedende burgers die hun onvrede over het meest achterlijke kabinet in jaren uiten. Een tijd van recessie, terrorisme, oorlogen, enge ziektes en rare kippen, vreemde weerfenomenen en klimaatsverschuivingen, enorme werkeloosheid, misstanden en noem nog eens een dwarsstraat. Een periode waarin bisschoppen prediken tegen losbollige sex waar in de praktijk niets van terug te vinden is. Alleen de borst van Janet Jackson kan ons wakker schudden. *Scary*

Wellicht vinden we alles ‘normaal’ tegenwoordig. Overvoerd met een dagelijks portie ellende kunnen we ons er niet meer zo druk om maken. Een enkeling maakt indruk, duizenden maakt een statistiek. Zoiets. .

Of hangt het samen met het weer. Deprimerend, guur en schemerig. Weinig inspirerend, de laatste restjes energie nodig om de lente te halen …

Hoe dan ook, wat houdt u zoal nog bezig?