Het moge duidelijk zijn dat Rotterdam het niet heeft maar wel wil. En zich dit jaar op de meest merkwaardige punten richt. Mensen uit lage inkomensgroepen weren, boetes voor een uitgetrapt peukje op straat, bestraffing van fluiten naar naar vrouwen, screenen van mensen met een dure auto en ‘patser gedrag’. Vandaag kan daar een campagne in de trend van ‘we-hebben-geen-serieuzere-zaken- aan-ons-hoofd’ aan toegevoegd worden: de jacht op bedelaars.

Nu snap ik best dat het soms wat irritant kan zijn om elke dag om geld gebedeld te worden. Hoewel de mensen die op het NOS-nieuws langs kwamen zich weinig leken te storen. Sterker, men blijkt vrij grif te geven aan de bedelende mens. Toch, het mag eigenlijk niet. Maar om daar nu een hele campagne voor op te gaan zetten…

Je zou denken dat R’dam wel grotere problemen heeft om zich druk over te maken?