Het is te bizar voor woorden. T. Joustra moet feitelijk gewoon weg bij het UWV vanwege wanprestaties. Maar hij blijkt een vastbijter. Vandaag zei hij in een perbericht: “Het is louter en alleen in het belang van UWV dat ik mijn functie hierbij tijdelijk en wel voor de duur van maximaal vier weken ter beschikking stel”, omdat hij “in de gegeven omstandigheden aan het belang van UWV een groter gewicht moet toekennen dan aan mijn persoonlijk belang”. Je zou denken dat dhr. Joustra er geen moer over te zeggen heeft, aangezien zijn baas hem simpelweg ontslaat.

Ondertussen moet de landsadvocaat op de proppen komen om te kijken naar de financiele afwikkeling van zijn ontslag. Zo de gemiddelde burger met een strafkorting op zijn WW zou mogen vertrekken, wordt het bij deze mijnheer soebatten om bonussen en een buitensporig en bovenwettelijk hoge WW-uitkering.

Ik stel voor: laten keuren door een van zijn eigen consulenten op ‘verwijtbare werkloosheid’ en na drie maanden heen en weer schuiven van papperassen in een keer doorsturen naar de bijstand. Niet langs start, geen gouden handdruk.

Zo zou dat bij ‘ons’ burgers namelijk ook gaan!