Een leerlinge van een Amerikaanse school heeft een schadevergoeding van 30.000 dollar gekregen, nadat zij was geschorst. De reden van de schorsing was dat zij een T-shirt droeg met de tekst “Barbie is een Lesbienne”. Nog merkwaardiger: New York heeft als deel van de schikking besloten om T-shirts met politieke leuzen expliciet toe te staan. Bron

Ik wist niet dat “Barbie is een Lesbienne” een politieke leus was. Maar in Amerika is alles mogelijk 😉

Wat zou u graag op een T-shirt zetten?