[[image:slaapdraak.jpg::right:0]]Nederlanders zijn wereldwijd de langste slapers. Ze slapen gemiddeld 7 uur en 32 minuten. Het mondiale gemiddelde is een half uur korter. Verder plus fragment …

Zou dat nu komen omdat we van die slaapkoppen zijn of omdat nederlanders overdag rondrennen als een kip zonder kop?