De economische groei blijft achter en de werkloosheid loopt verder op. Dat staat in vertrouwelijke berekeningen van het Centraal Planbureau, meldt RTL Nieuws.

Eerder werd op een economische groei van 1,5% gerekend, dat wordt nu 1,25%. Volgend jaar leveren we opnieuw koopkracht in: werkenden 1%, mensen met een uitkering 2%. Reden hiervoor is de inflatie die hoger uitvalt door de hoge olieprijzen.
Het zijn de eerste berekeningen die moeten leiden tot de begroting voor volgend jaar, zoals die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Het beeld is somberder dan gedacht. Door de lagere groei, loopt de werkloosheid verder op dan eerder gedacht; dit jaar geen 515.000 maar 520.000 en volgend jaar geen 550.000 maar 565.000 mensen zonder baan.

Met het begrotingstekort gaat het iets beter; volgend jaar blijven we met 2,7% ruim onder de Europese norm van 3%.

Nou, de mensen die hier vaak hameren op het begrotingstekort kunnen opgelucht adem halen dus. De vlag mag uit, we blijven prachtig onder de Europese norm! Jammer dat de economie nog wat verder naar de klote gaat, u allemaal een kans loopt werkeloos te geraken (als u dat niet al bent) en de minima opnieuw de zwaarste lasten krijgen. Wat maakt het allemaal uit, als we Europa maar tevreden houden met het stuivertje wisselen.

Mooi bericht zo met de Europese verkiezingen achter de rug nietwaar?